Dnes stavíme průmyslové haly investorovi přímo na míru.

 

Na začátku léta společnost DELTA získala čestné uznání za architekturu, kterou navrhla pro výrobní halu společnosti PILART v Blansku. I jednatel společnosti PILART potvrdil, že nová budova jeho firmu úžasně reprezentuje. Jednatel společnosti DELTA, Erik Štefanovič k ocenění doplnil, že kromě architektonického návrhu zajistila DELTA a to hlavně díky svým mnohaletým zkušenostem v oblasti stavebního managementu hladký průběh stavby, výběrové řízení na zhotovitele stavby a samozřejmě zajistila i stavební dozor.

 

 

 

Své služby v oblasti řízení výstavby, projekce a konzultace provozujete v rámci Evropy již více než 30 let. Cítíte nějaké trendy v této oblasti výstavby?
Na prvním místě zmínil téměř neexistující spekulativní výstavbu, protože tento způsob realizace se již zcela vytratil. Současné moderní novostavby jsou totiž realizovány vždy na míru a já osobně si myslím, že to je moment, který nabízí možnost odlišit se v nabídce konkurenčních firem, zda dokážou připravit klientovi halu na míru jeho potřebám. Na druhé místo bych zařadil zpřísňující se tlak investorů na provozní i investiční náklady. Investoři si totiž začínají uvědomovat význam provozních nákladů, které je budou provázet desítky let. Naší úlohou – tedy v pozici konzultanta a současně projektanta-manažera je, abychom postavili klientovi funkční halu skutečně na míru. K tomu všemu je nutný oboustranný dialog na téma jako je: koncepce haly, dispoziční i konstrukční řešení. Je nutné, zaměřit se i na mnoho jiných aspektů, které budou maximálně odpovídat organizaci výrobních procesů, nastaveným výrobním plánům, objemu výroby a dalším. Jako třetí trend bych zmínil důraz na kultivaci pracovního prostředí zaměstnanců a také na pracovní ergonomii. I tento parametr je zakotven v celkové firemní kultuře, které podléhá celkový architektonický návrh, jež pracuje s funkčností a celkovou estetikou objektu včetně barevného ladění v souladu s firemními barvami a podobně, doplnil Štefanovič, jednatel DELTA Projektconsult.

 

 

 

Postavili jste různé haly a firemní centrály od Rakouska až na Ukrajinu. Pokud se zaměříme na projekci průmyslových budov, pociťujete výrazné rozdíly v tom o jaký typ haly se jedná?
Určitě ano. Existují totiž základní rozdíly, které jsou v projekci zásadní. Haly obecně mají svá specifika. Velmi záleží na tom, pro jaký typ výroby či provozu jsou určeny. Platí, že výrobní haly mají zpravidla nižší světlou výšku a obvykle se budují s izolací. Na rozdíl od logistických prostor je potom kladen velký důraz zajištění přirozeného světla v hale. Projekty výrobní haly se od sebe také velmi liší především výrobními technologiemi, hygienickými a bezpečnostními požadavky i příslušenstvím, jež odpovídá dané výrobě.