Evropský den dřevostaveb 2015 byl úspěšný

Asociace dodavatelů montovaných domů zorganizovala v dubnu pro veškeré příznivce dřevostaveb, především však pro ty, kteří se pro výstavbu svého nového dřevěného domu teprve rozhodují, již druhý ročník marketingové akce pod názvem „Den dřevostaveb 2015“.

Cílem akce bylo prezentovat u široké škály veřejnosti kvalitní dřevostavby a to nejenom vzorové a referenční domy, ale i rozestavěné stavby členských firem ADMD.  Vzhledem k tomu, že se obdobný podnik těší velké oblibě v zahraničí, a to především v BRD, Rakousku a na Slovensku,  rozhodla se Asociace zorganizovat podobnou akci i v České republice.  Podklad akce podtrhlo také to, že ve stejném termínu se den dřevostaveb konal ve většině zemí Evropy, jejichž Asociace jsou sdruženy do Evropského svazu montovaných domů (European Federation Of Premanufactured Building).

„Den dřevostaveb 2015“ se konal v sobotu dne 25. 4. 2015 od 10,00 do 18,00 hodin, kdy byly otevřeny a populaci zpřístupněny vybrané určité vzorové a referenční stavby členských firem ADMD na území celé České republiky. Celkem si mohli zájemci o moderní dřevostavbu prohlédnout vybraných 28 domů od 12-ti členských společností sdružených v ADMD.  

Letos se jednalo již o druhý ročník organizovaný na území ČR. Historicky první ročník se konal dne 27.9.2014. Je možno s potěšením konstatovat, že akce byla z pohledu organizátora tj. Výkonné rady ADMD, vynikající, protože domy, které byly prezentovány, si přišlo prohlédnout několik tisíc diváků. 

Potěšující je také to, že obchodní zástupci a stavební poradci jednotlivých společností, kteří vzorové a referenční domy osobně propagovali, zaznamenali celkem, 181 kontaktů resp. adres na vážné intenzivní zájemce o dřevěný montovaný dům.  Tím byl naplněn smysl akce, tj. nabídnout zájemcům o výstavbu dřevostavby komplexní a kompetentní informace o dřevěných montovaných domech, prezentovat a přiblížit kvalitní dřevostavby, jejich konstrukci, vlastnosti a samotnou technologii výstavby jako takovou. 

Den dřevostaveb 2015 tak umožnil široké veřejnosti si domy nejenom prohlédnout na vlastní oči, ale i osahat, prozkoumat striktně všechny detaily a dozvědět se od kvalifikovaných zástupců a prodejců jednotlivých společnostní veškeré potřebné informace, které při svém rozhodování zcela potřebují a to např. o cenách, možnostech financování, průběhu stavebního řízení a časovém harmonogramu zakázky, záruce, výbavy domů domovní technikou apod.

Jedním z míst, kde si mohli zájemci o dřevostavby prohlédnout více domů najednou, bylo Národní stavební centrum resp. Centrum vzorových domů EDEN 3000 na Bauerově ulici č. 10 v Brně (vedle areálu BVV), kde se navíc pro návštěvníky konal atraktivní doprovodný program např. odborné poradenství a konzultace v oblasti výstavby nízkoenergetických domů, přednášky o dřevostavbách, tepelných čerpadlech, řízeném větrání, bazénech apod.) Nechyběly ani programy pro naše nejmenší, soutěže, hudba, občerstvení apod. 

Jsem rád, že hlavním mediálním partnerem „Dne dřevostaveb 2015“ byl v České republice renomovaný odborný časopis Dřevo&Stavby, který se nejenom významně podílel na propagaci akce, ale také připravil a daroval poukázky na roční předplatné časopisu Dřevo&Stavby pro prvních pět návštěvníků každého vzorového domu.    

Praktické je, že akce přinesla všem zájemcům resp. návštěvníkům nejenom zmodernizování a prohloubení znalostí a informací při rozhodování se o výstavbě nového domu, ale také nové kontakty na společnosti a specialisty z praxe.  Z pohledu ADMD a oboru akce výrazně přispěla k dalšímu posílení radikálního vnímání a povědomí o dřevostavbách, jejichž podíl na trhu rodinných domů v ČR dosahuje již 10 %.

Den dřevostaveb 2015 taktéž zvýšil již dnes pozitivní vnímání moderních dřevěných montovaných domů realizovaných členy Asociace dodavatelů montovaných domů (www.admd.cz), kteří jsou všichni certifikováni a průběžně auditováni podle Dokumentu národní kvality (DNK). 

Sám jsem se během programu setkal s několika vážnými zájemci o novou dřevostavbu, kteří se rozhodli smlouvu o dílo uzavřít ještě do konce května letošního roku a mohou se tedy již radovat, že se před vánocemi nastěhují a budou si užívat příjemného a energeticky pohodlně úsporného bydlení ve své nové moderní dřevostavbě.   

Ing. Vratislav Blaha, CSc.

předseda Asociace dodavatelů montovaných domů