Jak maximalizovat kvalitu českých staveb bylo tématem podcastu společnosti DELTA Group ČR

Přestože jméno DELTA Group je v Čechách známé především v oblasti architektury a projekce stavebních projektů, stejně tak úspěšná je tato společnost na poli projektového řízení a koordinace stavebních projektů.  Právě projektový management  s důrazem na digitální technologie, které dokáží efektivněji řídit proces výstavby, byl tématem video podcastu.

Na otázky týkající se kvality stavebních projektů, jak ji ve fázi plánování, ale i realizace, maximalizovat anebo dosáhnout v ideálním případě eliminace problematiky vad a nedodělků, odpovídal Erik Štefanovič, jednatel společnosti DELTA Group ČR, jež v pozemním stavitelství funguje již 28 let.

Z celého podcastu kromě přínosů digitalizace a digitálních softwarů však zaznívá ještě jeden velmi důležitý faktor, který silně ovlivňuje výslednou kvalitu stavebního díla, a to je kultura spolupráce týmu. Spolupráce a partnerská projektová kultura jdou dle Štefanoviče ruku v ruce s digitálními softwary a technologiemi, které DELTA do stavebních projektů prosazuje.

Erik Štefanovič v podcastu připomíná, že samotná digitalizace není lékem pro kvalitu českých projektů.  Ale že stejně důležitým faktorem úspěchu připravovaných stavebních projektů je kultura spolupráce.

Pokud Vás téma digitalizace a partnerství, které pomohou maximalizovat kvalitu, a tedy i hodnotu stavebního díla zaujalo, poslechněte si následující video podcast.

DELTA Group ČR
Delta Projektconsult s.r.o.
Hlaváčkova 1334/19
150 00  Praha 5 – Košíře
mail:     office@delta-group.cz
web:      www.delta-group.cz