Jak snížit náklady na provoz domácnosti? Pomůže instalace tepelného čerpadla

V posledních letech se při realizaci novostaveb a rekonstrukcích starších objektů hodně řeší otázka, jak co nejefektivněji vytápět interiéry, aby nedocházelo ke zbytečným tepelným ztrátám a zároveň se snížila finanční náročnost. Velmi dobrým prvkem, který k tomu dopomáhá, je tepelné čerpadlo.

Tepelná čerpadla pro rodinné domy mají rozhodně své opodstatnění. Především je třeba si uvědomit, že se s jejich užíváním snižuje závislost na centrálních dodávkách tepla, objekt se stává více soběstačným. Tepelná čerpadla se dají využít pro ohřev vody, ale zároveň je lze napojit kupříkladu na systém podlahového vytápění, což je další způsob, jak doma udržovat ideální teplotu s minimálními náklady.

 

Hlavní přednosti tepelných čerpadel pro rodinné domy

Tepelná čerpadla jsou výhodná především v tom, že získávají energii z obnovitelných zdrojů. Záleží na konkrétním typu zařízení. Jde o vodu, vzduch či půdu. Pro domácnosti se nejčastěji využívají tepelná čerpadla vzduch – voda, máte-li však dostatečně velký pozemek, je možné investovat do tepelného čerpadla země – voda, které potřebnou energii získává z povrchu pozemku, potažmo pak z hlubinného vrtu, což je ovšem přeci jen finančně trochu náročnější řešení. Předností je fakt, že na tepelná čerpadla pro rodinné domy lze uplatnit dotační programy (Zelená úsporám, kotlíkové dotace atd.), díky čemuž investici do těchto zařízení může provést prakticky jakýkoliv majitel domácnosti.

 

Tepelná čerpadla pro průmysl

Na trhu se dají pořídit rovněž tepelná čerpadla pro průmysl, jež jsou samozřejmě ještě výkonnější nežli jednotky určené pro domácnosti. Stále více se uplatňují zejména ve zpracovatelském a strojírenském průmyslu. Vyplatí se ale třeba i podnikatelům, kteří provozují hotely a restaurační zařízení, kde je poměrně vysoká spotřeba elektřiny. Tepelná čerpadla dokážou výrazně snížit finanční náklady na provoz takovýchto objektů, což pomáhá k rychlejšímu rozvoji podnikání a zvýšení zisků.

Moderní řešení představují tepelná čerpadla značky MasterTherm. Jedná se o zařízení, která mohou fungovat celoročně, tedy i v době, kdy není zapotřebí vytápět interiéry domů, respektive průmyslových objektů. Poslouží totiž i jako chladicí systémy, lze díky nim perfektně regulovat teplotu dle vašich potřeb a požadavků.