Na co se mě ptají zájemci o moderní dřevostavby ?

V souvislosti s nárůstem zájmu stavebníků o zcela nový dřevěný montovaný dům roste na trhu v ČR také počet firem nebo jednotlivců, které se výstavbou dřevostaveb zabývají, resp. se touto činností chtějí živit. Jedná se mnohdy o společnosti, které s dřevostavbami začínají a učí se, jak se to vůbec dělá. Nemají odpovídající know-how, neznají technické normy, slovo parozábrana či parobrzda nikdy neslyšeli a pojem tepelný most je pro ně naprosto neznámou oblastí.  Tyto společnosti, většinou bez historie, odpovídajících znalostí, zkušeností a certifikátů, se snaží prosadit tím, že Vás oslní ve své nabídce spíše nízkou cenou za dům. Zde ale platí, stejně tak jako u většiny výrobků a služeb, že to co je levné nemůže být ani kvalitní. 

Když si koupíte paštiku za pět korun, tak máte zpočátku radost, že jste v obchodě ušetřili, tato radost opadne s otevřením. Pak ale doma zjistíte, že Vám paštika vůbec nechutná a nezbývá nic jiného než ji vyhodit do odpadkového koše. V tomto případě je Vaše ztráta relativně malá (pokud ji nevyhodíte i s krásnou lžičkou, což se mi jednou už stalo). Když si ale koupíte levný a zároveň nekvalitní dům, budete mít radost z nízké ceny jenom velmi krátkou dobu. Někdy to bývá doba, která ani nepřekročí termín dokončení takového domu. Znám velmi mnoho investorů, kteří se nechali garážovou firmou ve fázi výběrového řízení oslnit super nízkou cenou, a když pak stavba domu kolabovala, protože zhotovitel neuměl ani připevnit sádrokartonové desky na strop, museli firmu během montáže doslova vyhnat a obrátit se na někoho jiného, kdo jim dům dodělá.      

 

Někdy se také stává, že garážová firma Vám udělá cenovou nabídku na Váš dům, ale potom, v průběhu výstavby, Vám cenu navyšuje, protože v původní nabídce zapomněli nacenit například parapety, okapy nebo se mezi tím zvýšila cena izolace nebo střešní krytiny a Vy to musíte doplatit. Společností, které zákazníkům nejsou schopny nabídnout odpovídající, ani ze zákona stanovenou resp. normovanou kvalitu, je na našem trhu čím dál víc a Vy jako potencionální zákazník (objednatel) resp. zájemce o novou kvalitní nízkoenergetickou dřevostavbu se v tom většinou nejste schopen zorientovat.     

 

Jednou z činností, kterou Asociace dodavatelů montovaných domů dělá, je například bezplatné poradenství pro zájemce o novou dřevostavbu.

V poslední době se na mne obrátila celá řada potencionálních investorů, kteří mne žádali o nějaký obecný návod (kuchařku), jak mají při vlastním výběru budoucího dodavatele (zhotovitele) své nové dřevostavby postupovat.  Protože nikde doposud takový návod neexistoval, pokusil jsem se sepsat několik základních zásad, které by měl zájemce o novou dřevostavbu při výběru dodavatele svého domu zohlednit (postupně to budu ještě doplňovat a nakonec i upřesňovat):

 

1) Jak je společnost dlouho na trhu a kolik již postavila domů ?    

2) Reference – nechejte si předložit seznam a kontakty na min. 5 – 10 zákazníků, kterým společnost dům postavila a zeptejte si jich, jak byli s dodavatelem spokojeni a jak se jim v domě bydlí ?

3) Nechejte si také předložit certifikáty, které firma na výstavbu dřevostaveb získala (zda Vám může společnost předložit statické posouzení, tepelně technické posouzení, prokázání požární odolnosti – jakým způsobem má zhotovitel domu deklarovány tyto vlastnosti?

4) Nechejte si předložit seznam dodavatelů materiálů, se kterými společnost spolupracuje (např. na konstrukční dřevo, tepelné izolace, desky na opláštění stěn, okna a dveře, topení apod.)

5) Nechejte si taktéž předložit konstrukci (skladbu) obvodové stěny a zjistěte, jakou přesnou tloušťku má dřevěná rámová konstrukce a hlavně jaký má stěna jako celek koeficient prostupu tepla – W/m2.K)

6) Zjistěte, zda firma dělá u svých zhotovených domů tzv. blower door test (test neprůvzdušnosti obálky budovy) popř. jiné zkoušky. Zde jde o to, jak je firma schopna Vám garantovat kvalitu své montáže.

7) Nedoporučuji, abyste měli při výběru dodavatele domu jako rozhodovací kritérium na prvním místě pouze nízkou cenu. Příliš nízká cena téměř vždy znamená nízkou a téměř vždy nedostatečnou kvalitu.

8) Nechejte si předložit text (vzor) smlouvy o dílo. Zde také poznáte, jakou má společnost úroveň, jakou poskytuje záruku na nosnou konstrukci a na ostatní výkony.      

 

 

Před nedávným časem se na mne obrátil jeden z potencionálních zákazníků – zájemce o dřevostavbu a položil mi, jako předsedovi Asociace dodavatelů montovaných domů, tuto následující otázku:

 

V jak velkém rozsahu je pro mne vaše Asociace garantem kvality provedené práce, pokud by mnou vybraný dodavatel, byl vašim členem? Měl bych ve Vás nějakou podporu v případě sporu s takovým dodavatelem, kdyby se prokázalo, že při výrobě či stavbě domu něco zanedbal či udělal špatně? Ptám se proto, že po přečtení vámi uvedených stanov se nemohu ubránit dojmu, že cílem vaší Asociace je hlavně propagace dřevostaveb a ne ochrana zákazníků…

 

Potěšilo mne, že právě zájemci o dřevostavby zvažují před tím, než se pro výstavbu svého nového domu rozhodnou, i tyto aspekty a na otázku jsem rád odpověděl:

 

Asociace dodavatelů montovaných domů, jako sdružení výrobců dřevostaveb a partnerů má celou řadu funkcí a aktivit. Zpočátku, po založení ADMD v letech 2000, jsme si dali za hlavní cíl komunikovat především dřevostavby jako moderní a perspektivní stavební technologii ve srovnání klasickými (hlavně zděnými) stavebními technologiemi a přispívat ke kultivaci trhu dřevostaveb u nás. Poslední dobou, kdy se počet společností v ČR, které nabízí výstavbu dřevostaveb mnohonásobně zvýšil, jsou našimi cíli ještě důraz na výslednou kvalitu stavby a na spokojenost a jistotu pro zákazníka, pokud se rozhodne stavět dům se členem ADMD. I když to zatím z našich stanov tolik nevyplývá, velmi nám záleží na tom, aby zákazníci, kteří si koupí dům u některého ze členů ADMD byli opravdu spokojeni a měli možnost se, v případě sporu se zhotovitelem domu, na ADMD obrátit. To se také občas stává. V takových situacích  se zákazníci obracejí přímo na mne. Skoro ve všech případech je spor vyřešen objektivně a ke spokojenosti zákazníka. Ve snaze řešit tuto  problematiku systémově, připravili jsme a zákazníkům nabízíme k využití tyto instituty a následná opatření:

 

a)Institut smírčího orgá(ombudsmana) pro veškeré dřevostavby v ČR. Jednací řád tohoto orgánu už zahájil svoji činnost. Inspiraci pro zavedení tohoto institutu jsme získali u sousedního rakouského svazu dřevostaveb. V případě, že se stavebník (objednatel domu) se zhotovitelem dostanou do sporu, je možno se na smírčí orgán ADMD vždy obrátit. Stížnost zákazníka bude posouzena (bude-li třeba i soudním znalcem z oboru dřevostaveb, popř. právníkem) a bude navrženo řešení, aby se spor vyřešil smírčím způsobem – mimosoudní cestou.

 

b)Seznam doporučených kompetentních stavebních dozorů

 

c)Mámedispozici etický kodex členů ADMD, který byl všemi členy Asociace schválen v letech 2014. Podle něj se členové ADMD zavazují mimo jiné také k tomu, že budou v rámci realizace svých dřevostaveb dbát především na výslednou kvalitu, jistotu  a spokojenost zákazníka.

 

Často se zájemci o novou dřevostavbu hovořím a povídám jim: „Pokud si chcete nechat postavit dřevostavbu, vřele Vám doporučuji, obrátit se na některého ze členů ADMD, protože tyto společnosti jsou certifikované podle Dokumentu národní kvality.“ To neznamená, že společnosti , které nejsou sdruženy v ADMD jsou špatné, ale jistota pro Vás, že stavba bude provedena kompetentně a budou dodrženy všechno normy a předpisy je u členů ADMD vyšší.

 

Dynamika rozvoje dřevostaveb u nás přináší pro stavebníky bohužel také jistá rizika, která vidím v tom, že na trhu se objevila a objevuje řada nových společností, které zatím nedisponují odpovídajícím technickým a výrobním know-how a mnohdy nedodržují při realizaci svých staveb ani základní normy a předpisy. Jsem přesvědčen o tom, že tyto firmy skončí tak rychle, jak svou působnost začaly, protože informovaný zákazník by si dům od neprověřené firmy neměl koupit. Každému, kdo si chce pořídit svůj dům a rozhodne se pro dřevostavbu, tuto cestu doporučuji a schvaluji, ale je třeba, aby se stavebník pečlivě seznámil s referencemi a ověřil si i historii, zázemí a celkovou kvalitu firmy, u které si dům objedná. V tomto směru dělá ADMD zcela bezplatné poradenství. Pokud bude investor – zájemce o dřevostavbu –  chtít získat kvalitní informace, může se na mne resp. na Asociaci dodavatelů montovaných domů vždy obrátit. Sídlo a zároveň i kancelář ADMD se nachází v Brně na Bauerově ulici 10 (vedle brány č. 9A  BVV) v areálu Národního stavebního centra EDEN 3000.  Zde si také mohou zájemci o kvalitní dřevostavbu prohlédnout vzorové domy několika renomovaných výrobců. Areál brněnského Stavebního centra je otevřen denně od 10 až do 18 hodin a v každém vzorovém domě jsou na setkání se zákazníky připraveni zkušení stavební poradci.    

 

Ing. Vratislav Blaha, CSc.

předseda ADMD

www.admd.cz