Problém s odvodem dešťové vody vyřešen

V dnešní době se velká města stále rozrůstají, ale postupně narážejí na problém s odvodem dešťové vody. Ze zpevněných ploch na okrajích měst se totiž voda odvádí přirozeně jen velice pomalu a obtížně. Proto společnost ASIO, spol. s r.o. přichází s revolučním řešením odvodu dešťové vody.

 

 
  

Co nestihne odvést příroda, dožene moderní technika
Malé průměry kanalizačních potrubí nebo nedostatečná kapacita koryt místních recipientů nedovolují dostatečně rychle převést potřebná množství spadlých dešťových vod. Na základě tohoto problému hrozí větší riziko vytopení podzemních částí domů a podmáčení vašich zahrad a ostatních prostor. Řešením může být rekonstrukce kanalizační sítě. Ta je ovšem velice nákladná a v některých oblastech i technicky nemožná. Tyto problémy dokáže jednoduše vyřešit výrobek AS-NIDAPLAST.

nidas

AS-NIDAPLAST pohltí a zadrží přebytečnou vodu
Jedná se o unikátní systém bloků z kvalitního polypropylenu, které přebytečnou dešťovou vodu nasají a postupně vypouštejí do připravené zeminy. Volný akumulační prostor u tohoto druhu je 95%. Velmi vysoká je také dodatečná pevnost, která umožňuje například využití pod parkovišti. Materiál je velice pevný, ale také lehký. Manipulaci s ním zvládnou 2 osoby. Není potřeba hloubit zbytečné a obrovské výkopy. Stačí prostor přesně pro velikost bloku. Díky kvalitnímu materiálu je vliv podzemních vod na jeho opotřebení absolutně neutrální.

Více informací o produktu AS-NIDAPLAST naleznete na http://www.asio.cz/cz/as-nidaplast-link.