Pořiďte si ČOV a přestaňte si lámat hlavu se splaškami!

Máte dost nájemního bydlení, života v paneláku a rozhodli jste se pro stavbu vlastního domu? Pak patříte do klubu šťastlivců, kteří se záhy stanou majiteli krásného domečku s velkou zahradou, kde prožijí v klidu a pohodě zbytek svého života. Oč idyličtěji to zní, o to více se musí člověk zasloužit, aby tomu tak skutečně bylo.

Vedle stavby samotné s tunou tvárnic, betonů, malt a věčně nespokojených zedníků, je třeba myslet i na věci, které v první chvíli na mysl člověka ani nepřijdou. Každý dům potřebuje efektivní odpadové hospodářství na ekologické bázi. Protože času není nazbyt, je vhodné ho řešit už ve fázi projektu celého objektu, tedy v okamžiku plánování.

 

Proč ČOV?

Nejoptimálnějším řešením pro rodinné domy jsou domácí ČOV. Dokáží se přizpůsobit každé situaci, každé nemovitosti a každému půdnímu řešení. Čistírna odpadních vod pracuje na bázi odkalování splašků ze záchodu, kuchyňského dřezu, pračky, myčky i vany a sprchy, přičemž dochází k profesionálnímu odbourání mastnost, chemikálií a jiných nečistot na zbytkovou užitkovou vodu a kal.

 

Ekologické plus

Užitková voda je vrácena do oběhu zpět do přírody. A to buď formou výpustku do kanalizace, povrchových nebo při užití nejkvalitnějších čističek až do podzemních vod. Projekt ČOV je šitý každému klientovi na míru. Nabízí totiž mnoho variabilit. Typy ČOV pracují, jak už jsme výše zmínili, s napojením na kanalizaci, se vsakem, s retenční nádrží i biologickým septikem. Odborníky žádná varianta nerozhází a vždy doporučí pouze tu, která je pro daný rodinný dům nejvýhodnější.

 

Jak vyhovět legislativě?

Zkušení projektanti obhlídnou nemovitost i terén. Během několik dní se vrhnou do práce a oběhají za majitele i všechny úřady. Úvodní konzultace je zdarma. Zpracování projektu se cenově pohybuje mezi 5 až 8 tisíc podle složitosti. Konečná výše funkční čističky je odhadována na 30 až 50 tisíc korun podle dimenzování.

 

Kapacitu nepodceňujte

Na jednoho člověka se počítá denní produkce 150 litrů. V případě, že je rodina vícečlenná, doporučuje se vždy zvolit variantu naddimenzování. Důsledkem záměrného výběru zařízení s nižším výkonem by byl obtěžující zápach, protože odpad by se nestíhal rozkládat dostatečně rychle.