Statistka výstavby rodinných domů a dřevostaveb v ČR

Celkový trend počtu všech nově zahajovaných RD v České republice od r. 2008 až do r. 2013 byl bohužel klesající, ale v roce 2014 už je možné hovořit o zastavení poklesu tj. jde spíše o stagnaci.  Dosavadní statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2015 naznačují, že výstavba rodinných domů v ČR zase přešla do fáze mírného růstu to znamená meziročně o 3,5 %.

 

Rok

Zahájené

byty v RD (v ks)

Dokončené

byty v RD (v ks)

2008

22.918

19.611

2009

18.750

19.124

2010

16.611

19.760

2011

17.060

17.385

2012

14.399

17.442

2013

12.490

15.471

2014

12.440

13.992

Tabulka č. 1:   Výstavba bytů v rodinných domech v ČR (zahájené a dokončené)

 

 

Vzhedem k tomu, že klesal každý rok počet nově zahajovaných bytů v rodinných domech, tak rovněž logicky klesal resp. ještě bude klesat počet dokončených bytů v rodinných domech. V roce 2013 bylo dokončeno v ČR celkem 15 471 bytů v rodinných domech a v roce 2014 pouze 13 992 bytů, tj. meziroční pokles o 9,6 %. 

Kompletní počet dokončených rodinných domů – dřevostaveb v roce 2014 byl 1 281 ks, což je oproti roku 2013 (1 285 ks) stagnace, ale na základě k celkovému poklesu všech dokončených domů 2013/2014 mírně vzrostl podíl dřevostaveb na trhu rodinných domů v ČR na 9,5 %. (V roce 2013 byl podíl dřevostaveb na trhu 8,56 %).

Rok

Rodinné domy dokončené v ČR celkem (v ks)

Dřevostavby dokončené – ČR (v ks)

Podíl dřevostaveb na trhu rodinných domů v ČR (v %)

1999

8 251

92

1,12

2002

11 499

159

1,38

2005

13 231

384

2,90

2008

19 211

1 008

5,25

2014

13 510

1 281

9,48

Tabulka č. 2:  Statistika výstavby rodinných domů v České republice

 

 

Z hlediska Asociace a členů ADMD je negativní, že počet dokončených domů (dřevostaveb) od členů ADMD meziročně 2013/2014 klesl o 9 %, přičemž celkový pokles v dřevostavbách na kompletním českém trhu byl jenom 3 %.  To může znamenat to, že více klintů se obrátilo na menší „garážové“ společnosti, které nejsou členy ADMD, protože tyto firmy nabízejí lacinějšíí necertifikované a méně kvalitní domy za nízké ceny. Členové ADMD dokončili v roce 2013 celkem 284 ks a v roce 2014 celkem 258 ks domů.

 

Graf č. 1:   Vývoj počtu dokončených dřevostaveb v ČR v letech 1999 až 2014

 

Závěr:

Věřím, a dosavadní vývoj to naznačuje, že rok 2015 bude už mírně lepší co se týče počtu nově zahajovaných rodinných domů v České republice i nově zahájených a dokončených dřevostaveb realizovaných členy ADMD.

 

Ing. Vratislav Blaha, CSc.
předseda Asociace dodavatelů montovaných domů