Clony před sluncem prochází celou naší historií

 

Pro život na Zemi je jednou ze základních potřeb také sluneční svit. Sluneční záření je pro život nutné, ale zároveň může být omezující. Od samého počátku naší historie můžeme sledovat výrobky, které měly jako hlavní úlohu zmírnit nebo dokonce zabránit přímému působení slunečních paprsků. Sluneční paprsky způsobují přehřátí organismu i interiérů. Proto byly v průběhu času vynalézány a zdokonalovány clony před přímým slunečním zářením.

 

Jaká je jejich historie?

Křesťané mohou propagovat názor, že prvním vynálezcem primitivní clony před slunečním zářením by již sám Adam. Rukopis z 15. století “Zrcadlo vykoupení” totiž udává, že Adam postavil pro sebe a svou ženu svatostánek z větví, aby dokázal sebe a svou ženu ochránit před přímým slunečním zářením. V průběhu časů začaly samozřejmě být vystavovány důkladnější domy, které dokázaly slunečním paprskům bránit. Ne však dokonale. Okny stále pronikalo velké množství světla. I proto začala výroba clon proti slunci. Ty nejstarší můžeme nalézt například v Indii, Orientu a ve starém Římě, kde ochranu proti slunci tvořily jednoduché rohože. V 17. století byly v Itálii vytvořeny doslova průlomové systémy stínění. Tyto systémy totiž dovolovaly clony rozvíjet a stahovat podle potřeby. Stačil poměrně jednoduchý nápad a kladka. Dnes jsou tyto clony známé, jako markýzy. Španělé mají zase prvenství, když pro clony využili dřevěné vodorovné lamely, spojené šňůrkami. Jedná se o předchůdce dnešních žaluzií. I ve Francii, v dobách Ludvíka XV, byly clony velmi využívané. Zde se jednalo spíše o neprůhledné závěsy při otevřených oknech.

 

A jak vypadají moderní clony?

Technologie výroby clon a stínění interiéru jsou neustále zdokonalovány a v posledních několika letech zaznamenaly velmi výrazný pokrok. Ovšem hlavní nápady a myšlenky původních clon se jsou téměř totožné, jako kdysi. Jen technologie výroby byla vylepšena, aby splňovala moderní potřeby. Na našem trhu je toho důkazem jedna z největších společností, která se na výrobu prostředků pro stínění interiéru specializuje. Jedná se o společnost Bohemiaflex CS, s.r.o. Tato česká firma působí v oblasti výroby a vývoje clon před slunečním zářením již dlouhodobě. Ve svém sortimentu má všechny moderní stínící prvky, které jsou v současné době známé.

 

Přesvědčte se sami. Kompletní nabídku naleznete na www.bohemiaflex-cs.cz.