Elektrický rozvaděč

Vytvoření domácí elektroinstalace vyžaduje mnoho znalostí a zkušeností, stejně jako mít správné nářadí. Veškerá práce by proto měla být svěřena profesionálnímu týmu, který ví, jak zajistit naši bezpečnost a jak vytvořit efektivní systém. To ovšem neznamená, že by nás toto téma nemělo zajímat. Naopak! Každý by tomu měl alespoň základní rozumět, aby věděl, co očekávat. Pokud se chcete dozvědět více, náš článek je pro vás. Vysvětlíme si v něm, co je to elektrorozvaděč, z čeho se skládá.

 

Elektrický rozvaděč – co to je?

Jiný název pro elektrorozvaděč je elektrická skříň nebo rozvodnice. co je to za položku? Je důležitou součástí elektroinstalace, jejímž hlavním úkolem je distribuce energie. Aby rozváděč plnil svou funkci, musí se skládat z prvků jako např spínací přístroje, ochranné přístroje, měřicí přístroje, kontrolní přístroje a signalizační přístroje. Dalšími důležitými částmi, ze kterých se elektroměrový rozvaděč skládá, jsou vedení, izolace a podpůrné prvky, které společně vytvářejí účinný systém schopný distribuovat elektřinu. Důležité je, že k rozváděči je připojeno jedno nebo více silových vedení. Takzvaný odvodňovací potrubí.

 

Elektrické rozvaděče lze rozdělit do skupin s ohledem na:

  • místa instalace (vnitřní rozvaděče, venkovní rozvaděče),
  • způsob instalace (nástěnné rozváděče, nástěnné rozváděče, volně stojící rozváděče),
  • vykonávaná funkce (např. silové rozvaděče, rozvaděče osvětlení),
  • konstrukční pravidla (např. skříňové rozváděče, panelové rozváděče).

 

Z čeho se skládá?

Abychom pochopili, jak elektrický rozvaděč funguje, je důležité znát všechny potřebné komponenty. K jeho vytvoření potřebujete tento elektroinstalační materiál:

  • oddělovací vypínač, který funguje jako hlavní vypínač, ke kterému je připojen hlavní napájecí kabel vycházející z konektoru kabelu; úkolem tohoto prvku je v případě nouze odpojit celou domovní instalaci od napětí,
  • omezovač přepětí, který chrání instalaci před účinky přepětí způsobených výboji blesku nebo spínacími činnostmi souvisejícími s poruchami elektrické sítě,
  • nadproudový spínač, který chrání elektrické obvody a koncové spotřebiče před účinky přetížení a zkratu,
  • signální kontrolky, které nám poskytují relevantní informace, když je napětí v rozváděči přítomno nebo není přítomno; v závislosti na typu instalace se jedná o 1-fázová nebo 3-fázová svítidla,
  • proudové chrániče, které kontrolují, zda nedošlo ke zkratu v chráněném obvodu a zda nedochází k úniku proudu do ochranného vodiče nebo do země.