Jaké vytápění zvolit pro dřevostavbu?

To je jistě otázka, kterou řešíte, pokud plánujete stavbu tohoto typu domu. Pomůžeme vám najít správnou odpověď. Vytápění dřevostavby nelze v žádném případě podcenit – vše je důležité promyslet a naplánovat…

Promyšlená cesta vede k úspoře
K dosažení velkého cíle, kterým má být úspora energie na vytápění domu, vedou pouze dvě cesty. Snížení tepelných úniků z obydlí a volba systému vytápění.  Ke splnění prvního kroku je nejlepším řešením postavit nový dům, který respektuje nejnovější poznatky v oboru stavebnictví a využívá nejmodernější materiály zajišťující co nejlepší tepelně-technické parametry domu. Tím je vyřešena problematika první – tepelné ztráty domu.

Pokud se podaří splnit tento první úkol, řešení druhého kroku není již tak složité. Volba otopné soustavy je sice důležitá, především s ohledem na pořizovací i na provozní náklady, ale s jakýmkoliv otopným systémem (správně provedeným), bude v novém domě vždy teplo, pohodlí a příjemné podmínky pro bydlení.

dřevostavby

Volba ovlivní pořizovací, ale i provozní náklady
Do dřevostaveb jsou vhodné především systémy, které se dají dobře a rychle regulovat, případně jsou schopny zajistit tepelnou akumulaci. Proto jsou tak oblíbené a často používané systémy využívající elektrickou energii. Elektrická energie je ušlechtilý zdroj, který se velmi dobře reguluje, zapíná, snižuje a zvyšuje se u ní výkon aniž by to mělo vliv na účinnost kotle. Pokud je třeba vybrat systém úsporný na pořizovací náklady, jsou oblíbenou alternativou přímotopné konvektory, klasické elektro-kotle, které dokáží natápět vodní medium jak pro radiátory, do podlahových systémů, případně do obojího zároveň. Elektrická energie je také důležitý zdroj pro pohon kompresorů tepelných čerpadel, které patří již mezi systémy náročné na pořizovací cenu. Tepelné čerpadla pak využívají energii buďto geologickou zemní, vodní z vrtů, či dnes častěji z okolního vzduchu, což pak přináší úsporu hlavně provozní. 

Vedle systému využívajících elektrickou energii jsou rozšířené kotle spalující zemní plyn. Počáteční nevýhodou může být nutnost zřízení plynové přípojky a odkouření kotle, což významně zvyšuje počáteční investici. Ale vlastní provoz je automatický, komfortní a příjemný pro uživatele.
Alternativním řešením dnes také může být využívání tepla ze spalování biomasy. Jedná se o různé typy kotlů, které jsou schopné spalovat buďto kusové dřevo, nebo různé briketované palivo až po peletky. Tyto systémy mohou být i plně automatické, komfortní, ale obvykle vyžadují kotelnu, nutně prostor pro skladování paliva atd. Počáteční investiční náklady jsou dosti vysoké (někdy kompenzovány státními dotačními tituly). Provozní náklady však u těchto systémů patří k nejnižším.

dřevostavby

Rozhodnutí o výběru otopné soustavy není jednoduché a neexistuje jednoduchý recept ani metodika s řešením. Vždy je nutné brát v úvahu typ domu, který má být vytápěn, jeho využití a samozřejmě izolační vlastnosti domu. Rovněž záleží na nárocích zákazníka a filosofii architekta, což je také velmi důležité. Pomoci s rozhodnutím tedy může spíše odborník, který umí zvážit, jaký systém bude pro konkrétní dům nejlepším řešením a to jak se svými výhodami tak nevýhodami.

Ať už zvolíte jakýkoliv druh vytápění, vždy se o své volbě raději poraďte se zkušenými odborníky. Najdete je například ve společnosti www.woodsystem.cz