K velké spokojenosti stavebníka s novým domem může výrazně přispět kompetentní technický dozor investora

Kladné vnímání dřevostaveb z pohledu potencionálních zájemců o nový dům roste. Zákazníci, většinou se jedná o velmi mladou generaci ve věku 30 – 40 let, kteří si už pořídili svůj  dřevěný montovaný dům, oceňují hlavně tyto 4 prokazatelné vlastnosti resp. výhody dřevostaveb:

  1. Značnou kvalitu (dřevostavby jsou většinou vyráběnymoderních krytých halách bez negativních povětrnostních vlivů kvalifikovanými pracovníky).
  2. Skvělé tepelně izolační vlastnosti (téměř všechny domy se dnes již stavínízkoenergetickém nebo pasivním standardu).
  3. Velkou rychlost výstavby (od jednoho týdne po jeden měsíc, podle stupně dokončení domu).
  4. Příznivý poměr ceny a kvality a především výhodné podmínky financování (např. hypotékou u České spořitelny, Hypoteční banky apod.).

Garantovaná kvalita kterékoliv stavby je pro většinu investorů rozhodující. V tomto parametru jsou certifikovány a pravidelně přezkušovány všichni výrobci – členové Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD), pro které je tato certifikace podle Dokumentu národní kvality (DNK), udělovaného Výzkumným a vývojovým ústavem dřevařským Praha, nezbytnou podmínkou členství v Asociaci.

 

Mnoho potencionálních stavebníků, kteří si chtějí pořídit novou dřevostavbu, zpravidla neposuzuje na prvním místě technické nebo tepelně izolační parametry konstrukce, nýbrž hlavním rozhodovacím kritériem, zejména v posledních dvou až třech letech, je výsledná cena domu. Skoro všichni naši výrobci dřevostaveb nabízí kromě svých standardních domů také velmi levné domy, které sice mají mnohem jednodušší dispozici, ale dají se pořídit v ceně do 2 milionů korun.  Pozor však na to, aby se příliš nízká cena domu, která je většinou možná pouze ve vazbě na špatnou kvalitu vstupních materiálů, poddimenzované nosné konstrukce, nevyjasněných detailů a neodborné montáže, pro zákazníky nestala hlavním nebo dokonce jediným kritériem pro koupi.

Nový dům je investice na mnoho desetiletí dopředu a poměr ceny a kvality by měl být každopádně v relaci. Levné domy (jakékoliv), stejně tak jako levné potraviny, oblečení nebo cokoliv jiného, jsou většinou nekvalitní.  Levnou a nekvalitní paštiku za pět korun můžete rovnou vyhodit, pokud vám nebude chutnat, ale když si necháte postavit levný a nekvalitní dům od neprofesionální (neprověřené, garážové) firmy, budete mít starosti a budete si své rozhodnutí velmi dlouho vyčítat.  Zde bych chtěl zájemce o novou dřevostavbu upozornit na to, že cena a kvalita musí být v odpovídající vyváženosti.

 

Každý, kdo si chce pořídit svůj nový dům a rozhodne se pro dřevostavbu doporučuji, aby se pečlivě seznámil s referencemi u několika zákazníků, kteří již v domě od daného zhotovitele bydlí a ověřil si tak historii, zázemí a celkovou kvalitu firmy, u které si stavbu chce objednat.

Důležitou činností resp. funkcí, která s výstavbou nového domu souvisí, je činnost technického resp. stavebního dozoru investora.  Málo kdy se totiž stává, aby stavebník (investor) měl tolik znalostí, zkušeností a především času, aby si mohl průběh výstavby svého domu kontrolovat sám. Proto by měl být na stavbě vždy někdo, kdo investora ve vztahu ke zhotoviteli stavby v průběhu celého procesu výstavby zastupuje, stavbu organizuje, koordinuje a hlavně v zájmu objednatele kontroluje. 

 

Hlavním smyslem činnosti technického dozoru je zastupování investora (objednatele stavby) při kontrole provádění prací na stavbě a také při jejich přejímání od zhotovitele.

Technický dozor jménem stavebníka dohlíží na soulad prováděných jednotlivých prací s projektovou dokumentací a podmínkami vydaného stavebného povolení resp. souhlasu s výstavbou. Dozor také kontroluje použití materiálů v souladu s projektem, průběžně dokumentuje dané technologické postupy (fotodokumentace, záznamy do stavebního deníku). Výsledkem celé činnosti technického dozoru na stavbě není pouze dohled a kontrola stavby po technické a technologické stránce, což může v budoucnu eliminovat případné nedostatky a snížit reklamce, ale dozor také „hlídá“ v zájmu investora efektivnost prováděných prací, což vede k nemalým úsporám finančních prostředků investora. 

 

Celá řada investorů si výše uvedenou potřebu uvědomuje, ale problém někdy spočívá v tom, že kompetentní výkon činnosti technického dozoru při výstavbě dřevostavby nemůže dobře vykonávat kdokoliv, o kom si investor myslí, že je to „stavař“. Ve své praxi při výstavě cca 200 dřevostaveb jsem se mnohdy setkal s tím, že investor pověřil funkcí stavebního (technického) dozoru nějakého „stavaře“ z okruhu svých známých nebo dokonce z místa svého bydliště, přičemž tento „odborník“ nikdy předtím dřevostavbu ani její montáž neviděl. To pak vedlo ke zcela zbytečným konfliktům mezi zhotovitelem dřevostavby, montážní četou a stavebním dozorem.

 

Ve snaze nabídnout investorům, kteří chtějí, aby celou výstavbu jejich nového dřevěného montovaného domu v jejich zájmu a zastoupení koordinoval a kontroloval někdo, kdo dřevostavbám opravdu rozumí, vytváří Asociace dodavatelů montovaných domů skupinu kompetentních a zkušených lidí, kteří jsou připraveni zájemcům své služby stavebního (technického) dozoru a popř. také celkového inženýringu, nabídnout. Jedná se o pracovníky, kteří jsou ze strany ADMD prověřeni jak z hlediska svého dosaženého vzdělání a praxe, ale hlavně mají s výstavbou dřevostaveb rozsáhlé zkušenosti, což doložili odpovídajícími autorizacemi, certifikáty a celou řadou referencí z doposud realizovaných projektů dřevěných montovaných domů.

 

Celý seznam pracovníků, které ADMD investorům resp. zájemcům o výstavbu dřevostavby doporučuje je včetně kontaktů uveden na webových stránkách www.admd.cz. Rozhodnutí o výběru pracovníka pro výkon technického dozoru a sjednání rozsahu jeho činnosti včetně odměny je již otázkou jednání a dohody mezi stavebníkem a daným pracovníkem.

Věřím, že tato moderní služba, kterou vnímáme jako jakousi „přidanou hodnotu“ pro zájemce o výstavbu kvalitní dřevostavby, bude ze strany stavebníků pozitivně vnímána a využívána, protože jistě přispěje k větší jistotě a spokojenosti zákazníků. 

Ing. Vratislav Blaha, CSc., 

předseda Asociace dodavatelů montovaných domů