MAGMARELAX® vám ochrání dům před ohněm, hlukem a ještě ušetří náklady!

TICHO LÉČÍ. Přesně tento nápis jsme ještě donedávna mohli vídat na vývěskách téměř všech nemocničních oddělení. V dnešní nervózní a uspěchané době, jako bychom na tuto zásadu poněkud zapomněli. Je nejvyšší čas se k ní znovu obrátit a začít ji dodržovat. Systém MAGMARELAX dokáže omezit hluk, ale i šetřit vaši kapsu tím, že výrazně sníží náklady na topení. Ani tím jeho výhody zdaleka nekončí. Dokáže účinně chránit dům i před ohněm. Má to ale jeden důležitý předpoklad. Musí být zvoleno chytré řešení a spolehlivý dodavatel.

 

Základem je správný návrh

Při zateplování podkroví v rodinném domě musíte klást vysoké nároky především nejen na konstrukce, ale i na jejich jednotlivé vrstvy. Od tepelné izolace se očekává nejen zvýšení tepelně izolačních vlastností, ale také by měla vylepšit řadu dalších vlastností, které jsou stanoveny stavebními normami. Soubor vlastností konstrukce jako celku musí přispívat k celkové pohodě a bezpečnosti vnitřního prostředí.

 

Pokud se chcete zaměřit na protipožární a zvukové vlastnosti tepelných izolací, nechte si představit řešení se systémem MAGMARELAX®.

Požární bezpečnost je důležitá schopnost. Měla by maximálně omezit riziko vzniku a následného šíření požáru. Čím vyšší bude tato schopnost, tím je menší pravděpodobnost velkých ztrát. Ty mohou být nejen na majetku, ale také na životech a zdraví osob. Pokud už k požáru dojde, musí nosná konstrukce umožňovat bezpečnou evakuaci. Požární bezpečnost materiálu je prokazována výší požární odolnosti. Tak je označována doba, po kterou materiál odolá teplotám při požáru, aniž by docházelo k jeho funkčnímu porušení. Minimální výší parametrů a požadavky na materiál a jeho nehořlavost se zabývají příslušné zákony a normy.

 

V případě podkroví, skladby střechy a stropu pod půdou by samozřejmě bylo ideální, kdyby všechny složky této konstrukce měly vysokou požární odolnost. Bohužel tomu tak většinou není. Materiály jsou děleny do dvou skupin. U první se musí materiál protipožárně dodatečně ochránit. To je možné učinit hned několika způsoby – nátěrem, přidáváním přísad při výrobě, překrytím materiálem s vyšší požární odolností. U druhé skupiny je dobrá požární odolnost konstrukcí zajištěna už samotnými vlastnostmi materiálu, z kterého jsou vyrobeny. Důležité je, aby protipožární vlastnosti zůstávaly dlouhodobě stálé a neměnné, čehož se u první skupiny dokáže docílit jen velmi těžko. Hlavně pokud dojde k defektům v konstrukci například vlivem zvýšené vlhkosti, nebo přímo k zatečení dešťové vody. I bez defektů je ale nutná zvýšená pozornost při řešení detailů.

 

Je protipožární odolnost systému MAGMARELAX® vysoká?

Odpověď je jednoznačně ano! Z hlediska požární odolnosti má minerální foukaná izolace jednu obrovskou výhodu. Základem pro její výrobu je totiž čedič nebo křemík. Díky těmto složkám je zajištěna požární odolnost už ze samotných vlastností materiálu. Izolace stropu, tedy podlahy na půdě, se v dnešní době nejčastěji provádí právě foukanou izolací. A právě zde je ideálním řešením foukaná minerální izolace MAGMARELAX®. Aplikace se provádí pomocí stroje, který je umístěn na nákladním voze, hadicí přímo do podlahy na půdě. Nebo se materiál volně nafouká na podlahu, pokud není v podlaze vhodná dutina. MAGMARELAX® vyplní prostor téměř dokonale a stane se dokonalou bariérou úniku tepla, sníží pronikání hluku z půdy do spodních místností a vytvoří protipožární příčku.

 

MAGMARELAX dokáže skvěle tlumit zvuky

Zajímavou vlastností tepelných izolací jsou bezpochyby dobré účinky při tlumení vnějšího hluku směrem do místností. V určitých případech může jít i o tlumení vnitřního hluku směrem ven. Hluková úroveň vnitřního prostředí objektu nesmí ohrožovat zdraví a musí zajistit vyhovující podmínky k obývání nebo k práci. Jak se vlastně šíří zvuk? Vzduchem, kmitáním, konstrukcemi a vedlejšími cestami. U stavebních konstrukcí se rozlišují vzduchové a kročejové neprůzvučnosti. V případě střech se jedná o vzduchovou neprůzvučnost.

 

Na co se zaměřit?

Materiálů na zateplení existuje v dnešní době celá řada. Ale ne všechny materiály, které tepelně izoluje, vykazují dobré akustické a protipožární vlastnosti. Pohlcování zvuku je doménou hlavně u vláknitých a porézních materiálů přeměnou akustické energie na teplo. Molekuly vzduchu se třou o vláknitý materiál. Pro účely pohlcování zvuku jsou zvláště vhodné skleněná a minerální vlákna. Dobré akustické vlastnosti materiálu nestačí samy o sobě, ale je důležité, aby konstrukce byla bez netěsností a spár, které výrazně zhoršují akustické vlastnosti. Právě zde oceníte další velkou výhodu foukané minerální izolace. V izolované dutině totiž dokáže vyplnit celý prostor.

 

Ještě, aby byla práce správně odvedená

Vždy musíte dbát na to, aby celou realizaci provedla odborná firma s dostatečnými zkušenostmi. Systém MAGMARELAX® je dodáván v různých variantách společností IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o. tato společnost vám dokáže nabídnout různá řešení pro náročné aplikace přesně podle požadavků na zmíněné parametry a tak je kvalitním partnerem pro každého stavitele, investora při výstavbě i rekonstrukci.

 

Využijte jedinečnou akci 20% slevu na foukanou minerální izolaci ještě dnes!

Více informací na www.magmarelax.cz/akce nebo na telefonní čísle 800 100 533.

 

 

POMOZTE LIDEM V ZÁPLAVOVÝCH OBLASTECH!
PŘISPĚJTE SPOLU SE SPOLEČNOSTÍ IP POLNÁ!


Firma IP Polná se rozhodla přispět z každé zakázky zrealizované do konce měsíce června částkou 1 000 Kč, která bude převedena na sbírkové konto SOS Povodně 72027202/0300, které otevřela organizace Člověk v tísni.

 

Pokud jste rozhodnuti zaizolovat dům, pomůžete tak nejen sobě!