Nové expanzní okenní pásky pro clima CONTEGA

Při instalaci nových oken u rekonstrukcí či novostaveb se bohužel často zapomíná na ochranu připojovací spáry a tepelného izolantu v této spáře. Právě ochrana této připojovací spáry je nesmírně důležitá. Při správném řešení se chrání izolant i okno před degradací, ale také se zabrání promrzání, kondenzaci vzdušné vlhkosti a případné tvorbě plísní.

 

Pro tyto účely se používají různé typy okenních pásek. Nejčastěji jsou to interiérové pásky, které chrání připojovací spáru před průnikem vlhkosti a zajišťují vzduchotěsné napojení okenního rámu na obálku budovy. Do exteriéru se aplikují pásky, které chrání před průnikem deště, větru a přitom zároveň „dýchají“.

 

Okenní pásky pro clima CONTEGA patří ke špičce na trhu a aplikovat se dají až do – 10  oC. Přesný typ pásky (s lepícími pruhy, celoplošně lepící, komprimační) se vždy určuje dle typu použití a systémově je doplněn o další produkty (penetrace a tmely).

 

Pro difuzně otevřené utěsnění spár z vnější strany jsou určeny expanzní pásky s názvem pro clima CONTEGA FIDEN EXO.

 

Více informací na http://www.pro-clima.cz/.

 

Technické poradenství poskytuje exkluzivní dodavatel na český trh, společnost CIUR a.s., www.ciur.cz.