Pasivní domy a tepelná čerpadla patří k sobě

 

Mít pasivní nebo nízkoenergetický dům a vytápět v něm pomocí tepelného čerpadla je ideální kombinace, šetříte tak přírodu i vlastní účet.

 

Tepelná čerpadla představují velmi zajímavou alternativu vytápění a obzvlášť efektivní jsou v pasivních nebo nízkoenergetických domech. Tyto domy jsou totiž navrženy tak, aby spotřebovali co nejméně energie především na vytápění. Tepelné čerpadlo tak během chvíle zahřeje vaše radiátory nebo zásobníky s teplou vodou a jeho spotřeba je minimální.

 

Co očekávat od pasivního domu

Pasivní domy byly definovány již v 80. letech minulého století a dnes pro svou certifikaci musí splňovat určitá kritéria. Mezi tyto kritéria patří zejména snížená spotřeba tepla a elektrické energie, která by se měla pohybovat kolem 9 kwh/m2/ročně. Tyto vlastnosti jsou zajištěny výbornou tepelnou izolací a důmyslným zadržováním a využíváním tepla vyzařovaného mimo topnou soustavu také jeho obyvateli, elektrickými spotřebiči, nebo od slunečních paprsků pronikajících dovnitř okny. Velký podíl na nízkých nákladech na energie má tepelné čerpadlo, které může například pomocí podzemního kolektoru v zimě ohřívat a v létě zase chladit vzduch uvnitř domu. Elektřina dodávaná tepelnému čerpadlu tvoří jen zlomek výkonu čerpadla samotného.

 

Jaké si vybrat tepelné čerpadlo

Vzhledem k tomu, že při stavbě pasivního domu se v drtivé většině s tepelným čerpadlem již počítá, lze jeho instalaci dobře naplánovat a zvážit, jaký typ tepelného čerpadla se hodí pro konkrétní dům nebo pozemek. Může se jednat například o tepelné čerpadlo typu země – voda, které čerpá teplo skrze zemní kolektor nebo hloubkový vrt.

 

 

Zemní kolektor vyžaduje velkou plochu zahrady a umísťuje se cca 1m pod povrch, naopak hloubkový vrt není na plochu náročný. Dalším a velmi častým typem čerpadla je vzduch – voda. Toto čerpadlo využívá okolní vzduch k ohřevu vody a topné soustavy v domě. Podobný je typ vzduch – vzduch, který ohřívá přímo vzduch v domě skrze speciální vzduchotechniku. Pokud je v místě stavby dostatečné množství podzemní vody, instaluje se tepelné čerpadlo typu voda – voda.

 

To, co mají tepelná čerpadla v pasivních a nízkoenergetických domech společné, je cena. Protože pasivní dům zabraňuje únikům tepla, stačí instalovat tepelné čerpadlo s nižším výkonem a tedy i nižší cenou.