Využijte kotlíkovou dotaci!

 

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR opět připravily tzv. kotlíkové dotace, v rámci kterých je možné získat finanční příspěvek na pořízení nového kotle z Operačního programu Životní prostředí. Jak dotace funguje a jaké náležitosti musí splňovat vaše žádost?

 

Kdy dotaci využít?

Kotlíkové dotace mají za cíl zlepšit kvalitu ovzduší ve městech a vesnicích tím způsobem, že lidem nabízí částečné financování nákladů na pořízení nového – modernějšího kotle. Dotace se dají využít také na pokrytí nákladů za stavební úpravy či práce odborníků. Nabídka je velkorysá, protože dotace může dosáhnout výše až 85 % nákladů, maximálně však 127 500 Kč.

 

Kotlíková dotace se vztahuje na výměnu starých kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním v rodinných domech. Výše dotace se odvíjí od typu nového kotle, a to následovně:

Typ nového kotle

Výše dotace

 

Kotel výhradně na uhlí

70 %

Plynový kotel

75 %

Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa)

75 %

Kotel výhradně na biomasu

80 %

Tepelné čerpadlo

80%

Výše dotace se zvýší ještě o 5 % v případě, když nový kotel pořídíte do rodinného domu, který se nachází v oblasti s trvale zhoršenou kvalitou ovzduší.

 

O žádost se nemusíte starat

Žádost o kotlíkovou dotaci se podává na příslušném krajském úřadě. Informujte se včas, kdy příjem žádostí spustí, abyste stihli žádost odevzdat v termínu.

 

Každá žádost musí splňovat několik náležitostí. Je nutné vyplnit žádost o poskytnutí kotlíkové dotace. K dispozici je na krajských úřadech. K ní je třeba doložit například: Průkaz energetické náročnosti budovy, fotodokumentaci stávajícího kotle, písemný souhlas spolumajitelů rodinného domu a další náležitosti. Vyplnění žádost není pro laika snadné a pokud nemáte čas nebo si na vyplnění sami netroufáte, spolehněte se na pomoc odborníků. Vyplnění žádosti za vás obstará například Ateg tepelná technika, s.r.o.