Zelená úsporám je tu zpět!

Už je to tu znovu. Úspěšný program Ministerstva životního prostředí ČR je opět mezi námi. Poněkud se pozměnily pravidla a formy, ale účel zůstává stejný. A nejedná se o málo peněz. V příštích osmi letech bude rozděleno celých 28 miliard korun mezi ty z nás, kdo sníží energetickou náročnost svého obydlí! Přes polovinu této částky půjde na rekonstrukce soukromých domů a zateplení novostaveb. Postupně budou vyhlašovány výzvy, do kterých se budou moci hlásit zájemci. Formy dotace jsou různorodé. Přímé dotace, zvýhodněný úvěr, bankovní záruka. Podpora půjde i na zpracování projektové dokumentace a energetický štítek budovy.
 

Na jaké dotace máte nárok zrovna vy?

Dotaci nedostane každý, kdo si zamane. Bude poskytována výhradně na komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti budov. Sem se řadí realizace opatření ke zlepšení izolace budovy, výměna oken, izolace střech a sklepů, instalace řízeného větrání s rekuperací tepla, nového efektivního zdroje vytápění a regulace otopné soustavy.

Výše podpory se bohužel sníží. Bude se pohybovat v rozmezí 25 až 50 procenty uznatelných nákladů na rekonstrukci podle toho, jaké úspory na vytápění bude dosahováno. Při úspoře 40 % bude podpora 25 %, při 50 % úspoře dostanete 35 % nákladů. Na největší podporu 50 % dosáhne ten, kdo uspoří 60% vytápěcích nákladů. První výzva pro podání žádostí byla vyhlášena již v srpnu 2013 pro rodinné domky. Bude připraveno 1,4 mld. korun. Akceptovány však budou realizace započaté od začátku roku 2013. Není tedy důvod otálet.

Kolik peněz ušetříte s dotacemi si můžete spočítat na této kalkulačce!

 

I tento program ale má svá úskalí

Dosáhnout na dotaci 50% není vůbec jednoduché. Zejména, když se podíváme, jak která opatření dokáží šetřit vytápění. Výměnou oken ušetříte pouhá 4%. Dalších 8% uspoříte, když zaizolujeme podlahu v přízemí. Zateplením fasády můžete dosáhnout úspory až 24 % energie. Je to však finančně náročné opatření, do kterého musíte investovat desítky tisíc. Překvapivě nejlépe vychází zateplení podlahy na půdě. Uspoříme tím cca 33% za otop a náklady většinou nepřekročí hranici 50-ti tisíc korun.

Z toho musíme vyjít při úvaze o zateplení domu s podporou programu „Nová zelená úsporám“. Zateplení stropu je tedy nejúčinnější a přitom patří mezi nejlevnější. Doplníme ho dalšími opatřeními dle toho, jaké úspory chceme dosáhnout a kolik peněz můžeme investovat.

Komplikací programu je administrativa. Výpočet úspor musíte přenechat zkušeným odborníkům. Také způsob podávání žádostí na Fond životního prostředí přes internet a následně v „papírové“ formě laik těžko zvládne.

 

Odborníci se vám o vše postarají!

Znalci doporučují svěřit zpracování přihlášky raději zkušené firmě. Ta vám pomůže i s realizací a s financováním. Jedním ze specialistů na našem trhu je IP IZOLACE Polná. Ta se již dvacet let zabývá energetickými výpočty a aplikací minerální foukané izolace MAGMARELAX®, která je vyrobena na přírodní bázi. Firma disponuje veškerými certifikáty kvality ISO a zkušenými specialisty, kteří dokáží nejen kvalitně zpracovat a podat žádost, ale mohou realizovat zateplení a následně ověřit přesným měřením, zda bylo dosaženo kýženého efektu. Desetiletá záruka na materiál a odvedenou práci je toho důkazem.

Díky spolupráci s velkou bankou dokáže firma zajistit financování tak, aby nebyl zatížen rodinný rozpočet investora. Program „Zateplení na splátky“ umožní splácení úvěru z dosažených úspor.

 

Více informací na www.novazelenausporam.cz/ nebo na www.ippolna.cz

Využijete naší akce na www.magmarelax.cz/akce!