Zdravé bydlení? Špičkové technické parametry? Individuální vzhled? Kvalitní dřevostavby jsou vždy řešením

Dlouholeté působení výrobců dřevostaveb a jejich klíčových dodavatelů spolu s osvětou v médiích a zájmem široké veřejnosti o moderní způsoby stavění a bydlení přináší v posledních letech ovoce. Podíl dřevostaveb na tuzemském trhu rodinných domů nepřetržitě roste a jeho výše se pomalu dostává na úrovně, běžné v zemích na západ a sever od našich hranic. Přes opatrné prognózy na příští roky, ovlivněné celkovou ekonomickou stagnací a příklonem domácností k šetření je zřejmé, že obliba dřevostaveb a jejich podíl na trhu nadále poroste.

 

Čísla výrobců i naše zkušenosti potvrzují, že i lidé bez technického vzdělání si dnes své bydlení vybírají s velkou péčí a důrazem na technologické parametry domu. Cena je samozřejmě důležitá a většina našich výrobců má proto v nabídce cenově velmi dostupné dřevostavby, kvalita se však bez ohledu na cenu očekává automaticky. Velká část investorů bez rozdílu pohlaví (bylo by velkou chybou si myslet, že ženy hodnotí hlavně vzhled domu…), profese či vzdělání si dnes proto sama hledá dostupné informace o akustice, požární odolnosti, energetické náročnosti či použití k zdraví ohleduplných materiálů. Ani dřívější stereotyp, že montovaná dřevostavba je typový domek bez možnosti individualizace, už dnes neplatí. Díky zato patří výrobcům i architektům, kteří se této oblasti dlouhodobě věnují.

 

Svých vynikajících akustických vlastností dosahují současné dřevostavby využitím inteligentní kombinace materiálů a skladby konstrukce a dosáhnout dobré akustické pohody v novém domě tak není při dodržení určitých zásad velkým problémem. I řada laiků už dnes ví, že v době požáru rozhoduje o požární odolnosti stavby celkové řešení konstrukce stavby a ne samotné stavební hmoty. U dřevostaveb je proto obava z dřeva jako základní stavebního materiálu zcela neodůvodněná. Ostatně dřevo je od přírody požárně bezpečný materiál. Mechanická odolnost a stabilita jsou samozřejmostí, ani konzolové zatížení nedělá dřevostavbám s vhodným opláštěním problémy. Při použití vhodných materiálů není problém ani v odolnosti stěn proti měkkým a tvrdým rázům. Rychlost výstavby dřevostaveb je notoricky známá, velký důraz – zejména u mladé generace – je kladen na zdravé bydlení a použití zdravotně nezávadných materiálů. I tady patří dřevostavby na absolutní špičku. Stavební materiály jsou z obnovitelných a domácích surovin, vyloučeny jsou materiály, které lze jen obtížně likvidovat. Samostatnou kapitolou je extrémně nízká energetická náročnost moderních dřevostaveb. Z našeho pohledu je u veřejnosti pořád nedoceněná promyšlená a systémová certifikace u výrobců. Velmi dobrou pomůckou investora při výběru dodavatele dřevostavby je na stránkách bulletinu ADMD často zmiňovaný Dokument národní kvality (DNK), který vznikl z iniciativy Asociace dodavatelů montovaných domů ve spolupráci s VVUD Praha a který garantuje vysokou kvalitu stavby i u cenově nejdostupnějších objektů.

 

Úspěchem je i skutečnost, že se podařilo usnadnit výstavbu nových rodinných domů na bázi dřevostaveb pomocí hypotečních úvěrů a dnes je jen na zákazníkovi, zda chce stavět dřevostavbu „za hotové“ nebo hypotečním úvěrem. Členové ADMD mohou navíc díky spolupráci s Českou spořitelnou nabídnout investorům atraktivní a výhodné podmínky při financování nové dřevostavby pomocí hypotéky.

 

Dřevostavby jsou v evropských zemích v centru pozornosti všech inovačních lídrů a na trh vždy přináší ty nejaktuálnější trendy v oblasti materiálů, stavební biologie a životního cyklu celého objektu. A o českých zákaznicích je známo, že jsou velmi chytří, mají přehled a o nové věci se vždy zajímají. Můj optimismus ohledem budoucnosti dřevostaveb na českém trhu je tedy plně na místě.

 

Ing. Miloš Kincel,

ředitel Fermacell GmbH, o.s. Praha