Nevěřte mýtům. Hlučnost v dřevostavbách je podobná jako ve zděných domech

Každý, kdo někdy hledal informace o dřevostavbách, na tu informaci nejspíš narazil. Dřevostavby údajně špatně izolují, stěny jsou jako z papíru a v porovnání s klasickými zděnými domy je v nich slyšet každý krok. Jenže to není tak úplně pravda – kvalitně provedená dřevostavba má velmi podobné akustické vlastnosti jako klasický zděný dům.

Dřevostavby, stejně jako zděné stavby, musejí splňovat normu ČSN 73 0832:2010, která mimo jiné stanovuje minimální požadavky na stavební vzduchovou neprůzvučnost vnitřních příček.

Tuto stavební vzduchovou neprůzvučnost označujeme symbolem R´w, měříme ji v dB a můžete si ji představit jako maximální hodnotu intenzity zvuku, kterou vnitřní příčka dokáže pohltit. Jestliže si v jedné místnosti pustíte rádio s hlučností 50 dB a vnitřní příčka vašeho domu má R´w = 40 dB, v sousední místnosti uslyšíte hluk o intenzitě 10 dB.

Výše zmíněná norma přitom stanovuje, aby stavební neprůzvučnost vnitřních příček mezi obytnými místnostmi jednoho bytu byla minimálně R´w = 42 dB. A kvalitně provedená dřevostavba tento požadavek splňuje.

 

Důležitý je materiál i použitá izolace

Snahou každého projektanta i stavebníka je, aby vnitřní příčky splňovaly akustické požadavky a zároveň byly co nejtenčí a neukrajovaly obytnou plochu v domě. Čím dál více firem proto sahá po příčkách ze sádrokartonu, které mají ve srovnání s cihlou nebo betonem výrazně lepší izolační vlastnosti.

Také my v dřevostavbách MIDO používáme sádrokartonové příčky, konkrétně o tloušťce 125 mm. Nadto přidáváme 100mm ocelový profil a 80mm vrstvu zvukové izolace Knauf Decibel. Díky kombinaci těchto materiálů se nám daří dosahovat laboratorní neprůzvučnosti vnitřních příček Rw = 48 dB a s rezervou tak plnit normu ČSN 73 0832:2010 pro případ započtení korekce (rozdíl mezi laboratorní a reálnou neprůzvučností).

Je důležité si uvědomit, že velký vliv na akustiku stavby mají rovněž zvukové mosty. Mluvíme například o elektrických rozvodech, zásuvkách a v případě železobetonových zdí o nosnících, rámech nebo výztuhách. Zvukové mosty snižují neprůzvučnost příčky až o 6 dB a i když je nelze zcela odstranit, dokážeme je odstínit.

 

Dřevostavby a kročejová neprůzvučnost

Akustické vlastnosti domu kromě vzduchové neprůzvučnosti ovlivňuje také kročejová neprůzvučnost (Lnw).

Kročejovou neprůzvučnost si představte jako hodnotu hluku, kterou byste naměřili ve spodní místnosti svého domu. Čím je tento parametr nižší, tím tišší domov máte.

Kročejový zvuk se šíří konstrukcemi, vytváříte jej například chůzí po podlaze nebo usedáním ke stolu, kdy pohybujete židlemi.

Protože u dřevostaveb máte možnost izolovat podlahy využitím více vrstev, změnou jejich uspořádání nebo vyplněním dutého prostoru, dokážete kročejový zvuk izolovat mnohem lépe než u zděných domů. Ty dokážou kročejový hluk izolovat pouze za cenu vyšší tloušťky a hmotnosti konstrukce.

Závěr? Dřevostavby jsou co do akustických vlastností prakticky stejné jako zděné stavby. Minimálně v případě, že si pro realizaci vyberete prověřeného dodavatele, který má s dřevostavbami zkušenosti a ve svém oboru se vyzná.