Sanační omítkové systémy vyžadují kvalitu

Pokud jste ve vašem domě nebo jiném objektu objevili problém s vlhkým zdivem, neváhejte a začněte jej okamžitě řešit. Řešením tohoto problému jsou sanační omítkové systémy, ovšem musejí splňovat přísná kritéria kvality. Společností, která vyrábí opravdu velice kvalitní sanační systémy, které řeší problémy s vlhkostí, je PROFI am BAU CM, spol. s.r.o.
 
  

Kompletní sanační omítkový systém pro vlhké zdivo
Pro řešení problémů s vlhkým zdivem, nabízí společnost PROFI am BAU CM, spol. s.r.o. kompletní řadu výrobků pro jejich odstranění. Sanační omítkové směsi jsou vhodné pro vnitřní i venkovní použití. Jedná se o sanační postřik Profi Poretec WTA Vorspritzer, sanační podhoz Profi Poretec WTA Ausgleichsputz a sanační omítku Profi Poretec WTA Sanierplus. Sanační postřik slouží k zakotvení následujících vrstev sanačního systému na podklad. Sanační podhoz se nanáší na sanační postřik a je určený k vyrovnání hrubých nerovností podkladu a jako vrstva sloužící k ukládání škodlivých solí. Na tyto sanační vrstvy se aplikuje sanační omítka. Na tento sanační omítkový systém Profi lze použít několik druhů povrchových úprav.

k

Vlhké historické stavby nejsou žádný problém
Pokud máte objekt, který má ještě původní omítky, které jsou opravdu specifické a jedinečné, ale také vlhké, tak i pro vás má společnost PROFI am BAU CM, spol. s.r.o. jedinečné řešení. Jedná se o speciální produkty na vápenné bázi – Profi Poretec Kalkvorspritzer (vápenný kotvící postřik), Profi Poretec TRASS-Kalkputz (vápenná jádrová omítka s nízkým difúzním odporem) a Profi Poretec Sanierfeinputz (vápenná štuková omítka). Tyto výrobky mají vysoké sanační účinky a zároveň je jejich technologie výroby téměř shodná s původními technologiemi. Objekt můžete obléknout do nového kabátu a omítky budou téměř stejné, jako když se objekt postavil.

Servis a poradenství v oblasti sanací
Společnost PROFI am BAU CM věnuje mimořádnou pozornost poskytovanému servisu a poradenství v oblasti sanací, jelikož jsou si vědomi, že nejen kvalita produktů, ale také jejich správná aplikace je zárukou dokonalé funkce sanačního systému. Součástí servisu je průzkum postižených staveb, který zahrnuje odborné posouzení stávajícího stavu zkoumaného objektu, zjištění příčin pronikání vlhkosti do objektu, měření vlhkosti zdiva pomocí kontaktního vlhkoměru a CM přístroje a odběr vzorků zdiva za účelem stanovení stupně zasolení. V laboratoři je následně provedena chemická analýza odebraných vzorků zdiva a zjištěn obsah následujících solí – chloridů, síranů a dusičnanů. Na základě výsledků chemické analýzy je stanoven stupeň zasolení zdiva. Výsledky vlhkostního průzkumu a chemické analýzy vzorků zdiva jsou podkladem pro zpracování odborného sanačního posudku, který obsahuje výsledky odborného posouzení stávajícího stavu objektu, výsledky měření vlhkosti zdiva, výsledky chemické analýzy odebraných vzorků, návrh doprovodných sanačních opatření, technologický postup a rozsah aplikace sanačních omítek Profi. V případě potřeby provede odborný pracovník kontrolu zpracování dodaných sanačních omítek přímo na stavbě.

Kompletní informace o nabízených sanačních omítkových systémech naleznete na www.profiambau.cz