Sklo jako dominantní prvek

Ryze česká rodinná společnost MIJA – Therm, výrobce celoskleněných konstrukcí a prvků pro výplně stavebních otvorů, je na trhu již více jak 21 let. V následujících řádcích jsou naznačeny možnosti členění, prosvětlení prostoru a komunikačního propojení ze skla jako varianty pro dotváření interiéru veřejných budov.Vzniká tak dokonalé propojení mezi požadavkem na členění prostoru, jeho prosvětlením a novým designem s vysokou estetickou úrovní.
  

Používaný systém kotvení a v současnosti dostupná skla umožňují architektům ztvárňovat odvážná a designově čistá řešení. V nových projektech i při renovaci stávajících objektů, a to i historických, jsou kladeny stále vyšší požadavky na kvalitu vnitřního prostředí, propojení prostorů, dostatek denního světla a lehkost,kterou může nabídnout pouze sklo. Nejběžnějším užitím skla pro členění atraktivních kancelářských prostor jsou dělící příčky. Tyto atypické, rozměrově i tvarově neomezené konstrukce dávají tvůrci možnost osobitého výrazu v členěném prostoru s maximální funkčností. Pro celkové dotvoření prostoru a jeho atmosféryje možné použít i skla matovaná a barvená ve hmotě. Prosklené příčky lze kotvit do konstrukce podlahy a podhledu – sklo tak působí bez rušivých prvků a s doplněním o posuvné, případně otvíravé dveře uchycené v konstrukci stropu vytváří čistý a jednotný vzhled celé konstrukce. Dělící celoskleněné příčky jsou použity i pro VIP lóže víceúčelových hal. Je zde spojení celoskleněných otevíravých dveří s posuvným systémem uzavření okna.

mijamija

Členění prostoru v moderních nákupních střediscích se rovněž bez skla neobejde.Jsou používány systémy celoskleněných fasád, skládacích stěn, stěn posuvných do parkoviště a rámových konstrukcí pro oddělení prostoru. Dělící celoskleněné příčky najdeme i vrestauračních prostorách,kde dotváří interiér, člení jej a spojují historické klenby s moderní architekturou. 

Velmi působivým prvkem v interiéru jsou celoskleněné dveře a mechanicky ovládané, posuvné teleskopické systémy, umožňujícívariabilní členění prostoru o poměrně značné šíři. Vhodné využití skla vkombinaci s nerezem představuje schodiště. Skla je možné nasvětlit LED diodami,které zdůrazňují lehkost a vzdušnost celého řešení a vytvářívelmi působivý estetický dojem.

www.mija-t.cz