Správné zateplení rekonstruovaných objektů

Požadavky na úspory energií, vynakládaných na pozemní objekty, se nevyhýbají ani rekonstrukcím. Stále rostoucí nároky jak normové, tak ze strany uživatelů a projektantů s sebou nesou i vysoké nároky na stavebně – fyzikální vlastnosti použitých materiálů a skladeb. Většinou již nestačí pouze vhodně poskládat nejlevnější dostupné materiály od různých dodavatelů, tak jak po léta zaběhnutá praxe často funguje, ale je třeba dbát na doporučení výrobců a projektantů, kteří by měli tyto skladby ctít a počítat s jejich přesnými parametry. To se týká především skladby tepelného izolantu, parobrzdných a voděodolných vrstev a difuzně otevřených fasádních systémů. Cílem je přesvědčit investora, ale i projektanta o správnosti použití a vzájemného spolupůsobení jednotlivých materiálů a technologií a zároveň nabídnout produkt s optimální kvalitou i cenou. Systém „COMPRI“ zahrnuje výše uvedený komplex materiálů ve velké šíři. Z tepelných izolantů jsou to Správné zateplení rekonstruovaných objektů především foukané izolace na bázi celulózy, minerálního vlákna a nenasákavého polystyrenu, jejichž různé vlastnosti umožní bez rizika, foukanou technologií na místě stavby, realizovat zateplení prakticky jakékoli konstrukce.

 

U celulózy pod obchodní značkou CLIMATIZER PLUS je to především izolace obvodových plášťů i stropů, a to jak suchou, tak i stříkanou technologií. Působení celulózové izolace v dřevostavbě bylo již mnohokrát zmíněno a ověřeno po více než 22 let přímo v ČR. Avšak v souvislosti s pohledem na celou skladbu jsou důležité zejména tyto vlastnosti:

 

Nízká tepelná vodivost 0,038 W/m.K, na úrovni srovnatelné se všemi špičkovými izolanty na trhu i při nízké objemové hmotnosti okolo 30–40 kg/m3(například stropní konstrukce).

Vysoká hodnota měrného tepla Cd = 1907 J/kg.K, která přispívá k výraznému zlepšení vnitřního vyrovnání klimatu a větší tepelné setrvačnosti dřevostavby.
Unikátní schopnost vyrovnávání a rychlého transportu vlhkosti, což je dobrým předpokladem pro dlouhou životnost.
Dobrá přilnavost ke všem detailům, instalace bez prořezů a rizika tepelných mostů a spárového proudění vzduchu.
Dobré protipožární a akustické parametry.

 

Minerální foukaná izolace CLIMASTONE® je vhodnou foukanou alternativou k celulóze, v prostorách, kde jsou vyšší požadavky na požární odolnost konstrukce a izolant musí dosahovat zatřídění A1. Tyto požadavky nastávají u některých požárně dělících stěn, v okolí komínových těles, v prostorách s předpokladem vysokého počtu shromažďovaných osob a podobně. Rovněž dosahuje velmi dobrých tepelněizolačních vlastností a splnění požadavků na snadnou aplikaci v místě stavby je samozřejmostí. Poněkud pomalejší a s vyšší spotřebou kvůli objemové hmotnosti je pouze aplikace do uzavřených konstrukcí stěn.

 

Foukané perličky grafitového polystyrenu pod značkou CLIMASTYREN jsou naopak vhodné všude tam, kde je riziko styku s vodou, jako jsou podlahové konstrukce s nebezpečím poruchy hydroizolace, předstěny a mezery obezdívek a mnoho dalších aplikací při dodatečné sanaci problémových konstrukcí. Izolant je zcela nenasákavý a dosahuje tepelné vodivosti 0,034 W/m.K. Velmi snadno se fouká strojním zařízením při objemové hmotnosti cca 14 kg/m3.

 

Pokud z nejrůznějších důvodů nelze provést tepelnou izolaci z vnější strany, můžeme přistoupit k vnitřnímu zateplení. Výhodným řešením je vnitřní zateplovací systém UdiIN RECO® z dřevovláknitých desek. Funkčně se systém skládá ze dvou částí. Za prvé ze speciální vnitřní stěrky (UdiMULTIGRUND®) a za druhé ze sendvičové dřevovláknité tepelněizolační desky (UdiRECO®). Tato deska je vyrobena ze dvou vrstev – z pevné a měkké. Měkká flexibilní část se přikládá vždy k podkladu. Umožňuje vyrovnat nerovnosti povrchu až ± 2 cm. Pevná nosná část směřuje vždy do interiéru a nanáší se na ni speciální vnitřní stěrka. Systém funguje tak, že vnitřní stěrka zamezí průniku vlhkosti z interiéru do celé konstrukce. Vlastnosti dřevovláknité izolace pak zajistí, že se případná zkondenzovaná vlhkost v konstrukci rozprostře v celé struktuře sendvičové desky. Vlhkost se tedy nehromadí, při vhodných klimatických podmínkách se rychle odpaří a nevznikají plísně.

 

Velkou výhodou systému je způsob jeho připevnění k podkladu. Díky tomu, že se desky pouze kotví nastavitelnými hmoždinkami, není třeba podklad jakkoliv vyrovnávat. Flexibilní část dokonale přilne i k nerovnému povrchu. Celý systém Unger Diffutherm®, kombinující v sobě unikátní patentované složení dřevovláknité desky a difuzně otevřeného systému omítky, je po více než dvacet let zárukou dlouholeté kvality bez kompromisů. U dřevovláknitých desek použitých ve fasádním systému je důležitá rovnoměrná a rychlá distribuce vlhkosti, která je na vnější i na vnitřní straně co nejvíce vyrovnaná. Desky tohoto systému tuto schopnost mají. Je tak zaručeno v kombinaci se systémovou omítkou, že nedojde k pozdějšímu zvlnění nebo k mikrotrhlinám.

 

Desky navíc spolu s CLIMATIZEREM PLUS značně zvyšují další potenciál pro teplotní vyrovnanost, překlenutí jakýchkoli tepelných mostů a pohodu skutečně funkční dřevostavby. Pro správnou funkci stavby z hlediska stavební fyziky a splnění náročných požadavků vzduchotěsnosti je třeba opatřit celou stavbu těsnícími materiály.

 

 

V systému COMPRI® jsou to především membrány, které zároveň plní funkci parobrzdy, těsnicí pásky a průchodky pro kabely a instalace. Pro tuto aplikaci je určena celá škála výrobků Pro clima®. Pokud budeme pokračovat ve skladbě konstrukcí tak, jak bylo výše uvedeno, je ideální kombinovat do skladby systém DB (ekologická membrána na bázi papírové lepenky) nebo Intello®. Jde o vzduchotěsné membrány, které regulovaně transportují vlhkost.

 

V zimním období jsou více uzavřené a na léto se otevírají. Tím se poskytuje stavbě i po případné rekonstrukci unikátní schopnost zaručeného vyschnutí, a to i v případě, že vzniknou v průběhu užívání drobné problémy a narušení celistvosti konstrukce, které nelze nikdy zcela vyloučit. Bezpečnost proti vzniku škod a eventuálních plísní je tady nejvyšší možná. To vše bez současné potřeby transportu vzduchu, jak je tomu u mnoha jiných systémů.

 

Veškeré materiály ve skladbách jsou přitom zdravotně i ekologicky nezávadné. Veškeré vrstvy vzájemně spolupůsobí na vyrovnávání tepelné pohody i vlhkosti v interiéru. Oproti stavbám, jejichž první vrstvou po sádrokartonu je PE fólie tvořící parozábranu a na fasádě je nalepen nejlevnější polystyren s nejlacinějším typem omítky, je pobyt v domech tvořených touto nebo podobnou skladbou nesrovnatelně příjemnější.

 

Mnoho dalších informací je možné najít na www.ciur.cz. O foukané izolaci CLIMATIZER PLUS naleznete informace na www.climatizer.cz.