I dešťovou vodu můžete využívat

Proč zbytečně plýtvat pitnou vodou, když na některé funkce by bohatě stačilo využívat vodu dešťovou? Dešťová voda může být využita například na splachování WC, zalévání zahrad, zalévání pokojových rostlin nebo praní prádla. Využívání dešťové vody u nás zatím není tolik rozšířené, ale při správné instalaci může přinést velké finanční úspory. Právě proto je zde společnost ASIO, spol. s r.o., která nabízí výrobky pro správné hospodaření s dešťovou vodou.

 

Základem je kvalitní nádrž na uskladnění
Aby mohla být dešťová voda dále využívána, musí být nejprve zachycena a uskladněna. K zachycení dešťové svody bohatě poslouží střechy a okapy. Z okapů pak stačí vodu odvést do nádrží pro uchovávání dešťové vody. Nádrže pro dešťovou vodu společnosti ASIO nesou název AS-REWA. Tyto nádrže jsou vyrobeny z vysoce kvalitního plastového materiálu. Nádrže mohou být vyrobeny pro využití pod povrch nebo na povrch. Velikosti jsou také variabilní. Nádrže AS-REWA mohou být využity u menších rodinných domů, ale také u velkých komerčních objektů.

 

nádrž na dešťovou vodu

 

ASIO má i kompletní příslušenství pro rozvod vody
Pouze nashromážděná dešťová voda ještě nijak naše výdaje neušetří. Aby mohla dešťová voda šetřit naše výdaje musí být také dopravena na místo užití. Tuto funkci dokonale zvládne výrobek AS-RAIMASTER FAVORIT. Jedná se o plně automatické provozní a monitorovací jednotky s čerpadlem, řídicí jednotkou a integrovaným systémem pro přepojení na pitnou vodu z řádu. Její největší výhody spočívají v tom, že pokud bude nedostatek dešťové vody pro využívání, AS-RAIMASTER FAVORIT automaticky přepne na pitnou vodu z řádu. Nikdy se vám nestane, že byste byli bez vody. Jednotka může doplňovat vodu do všech spotřebičů uvnitř i vně budovy. Pokud chcete mít jistotu, že dešťová voda je čistá a nepoškodí nijak zařízení, do kterých putuje, můžete využít také AS-PURAIN. Tento výrobek dokáže předčistit dešťovou vodu a zbavit jí mnoha druhů nečistot.

 

asio

 

Kompletní informace najdete na http://www.asio.cz/cz/hospodareni-s-destovymi-vodami