Jak upomínat dlužníka?

 

V minulých týdnech internetem prolétla informace o falešných upomínkách, které dorazily často nevinným adresátům. Reakce lidí, kterým upomínka došla, se od sebe dost lišily. Někteří adresáti bez rozmyslu zaplatili, jiní se nad věcí zamysleli a zjišťovali, zda dluh opravdu existuje či nikoli. Je dost zarážející, jak údajný věřitel rozesílal upomínky leckdy neexistujícím dlužníkům s jistotou, že budou uhrazeny. Jaký záměr ho k tomuto nekalému jednání vedl, už je vedlejší. Připravili jsme pro vás tento speciální článek, ve kterém vám Hana Tůmová, specialistka správy pohledávek, poradí a vysvětlí, kdy je žádoucí dlužníka urgovat upomínkou a v jakém pořadí tak činit.

 

tel1. Telefonický kontakt

U mnoha věřitelů je telefonická urgence dluhu samozřejmostí. Tento způsob upomínky totiž  stojí minimum nákladů. Je ale nezbytně nutné, aby ten, kdo dlužníka kontaktuje, věděl, jak s ním má v této situaci hovořit. V žádném případě se totiž nejedná o běžný, přátelský rozhovor v duchu „jak se máte“. Jedná se o komunikaci s jasně daným cílem – zjistit kdy (a zda vůbec) dlužník zaplatí. V případě, že nemá jasnou odpověď, je potřeba dát jasný termín dalšího kontaktu a ten samozřejmě dodržet.

 

2. Napíšeme si – může mít různé podoby

Otálet s urgencí dlužníka se rozhodně nevyplácí. Každý věřitel má jiné možnosti a podle nich je dobré se zařídit. Pro právnické osoby, které mají větší počet dlužníků, mohou být dobrým například řešením zprávy „SMS“, které informující o existenci dluhu. Různé společnosti například raději využijí možnosti rozesílání hromadných e-mailů dlužníkům. Není možné říci, jaký způsob je nejefektivnější.

 

3. „Papírová“ urgence

V  momentě, kdy už dlužník nereaguje ani na jednu výše uvedenou urgenci, je na čase zaslat i písemnou upomínku. Její znění by mělo být strohé a maximálně přesné. Musí jasně vyjádřit další postup řešení pohledávky.  Velmi často se dokonce tato korespondence uvádí jako „Poslední výzva…“ nebo „Pokus o smír“. Pokud ani na tuto upomínku dlužník nereaguje, je již jasné, že se dluh dohodou nevyřeší…Na scénu proto přicházejí další kroky jako je například mimosoudní vymáhání.

 

Specialistkou na správu pohledávek je Hana Tůmová (autor článku) a další zajímavé informace o postupu vymáhání pohledávek a například také o pojištění pohledávek, můžete najít na www.gorau-pojisteni.cz