BIM projekty umožňují investorům využívat výhod digitalizace naplno

Building Information Modeling (BIM) je zcela evoluční přístup k projektování, řízení a také správě stavebních projektů. A to zcela napříč soukromou či státní sférou, pro kterou se navíc v letošním roce blíží povinnost připravovat nadlimitní státní zakázky v tomto inteligentním režimu.

Svou podstatou je to digitální platforma pro přípravu a realizaci stavebních projektů. A jak říká hned v úvodu rozhovoru Erik Štefanovič ze společnosti DELTA Group ČR, BIM rovná se nová úroveň spolupráce, která je často základním kamenem úspěchu stavebních projektů.

V České republice pracuje v současnosti dle odhadů cca 5-8 % architektů a projektantů, kteří mají zkušenosti s komplexním procesem modelování stavby a s tím, co BIM může investorům při přípravě a realizaci stavebních projektů nabídnout. Erik Štefanovič, jednatel DELTA Group ČR na úvod rozhovoru říká: „Zásadní výhodou, která je také velkým a novým plus do stavebních projektů, které může BIM projektování do českého stavebnictví přinést je to, že nutí projektanty se zamyslet nad správnou spoluprací. Jak spolu komunikovat, jak ovlivňují jednotlivé části ostatní apod. Důraz kladený na spolupráci (práce v jednom společném BIM modelu) a hladce plynoucí procesy projektové fáze, ale i procesu výstavby, významně zvyšují efektivitu, kvalitu, úspěch a také hodnotu objektu.“

Vedle tohoto důležitého aspektu dokáže BIM ale také například simulovat, jak se bude daný stavební objekt chovat v celém svém životním cyklu. Nedoprovází stavební projekt pouze ve standardních částech vývoje, projektování, výběrového řízení a realizaci projektu, ale především jasně monitoruje mnohaletý provoz, případnou přestavbu, modernizaci či sanaci. „BIM přináší investorovi kompletní dokumentaci k budově od jejího zrodu až po demolici. Každý, kdo má vlastní zkušenosti s rekonstrukcí či modernizací nějaké budovy či objektu, ať už komerčního či soukromého charakteru ví, jak důležitá a těžko dohledatelná jsou potřebná data k technické správě budovy po mnoha letech jejího fungování“.

 

Zhruba třetinu nákladů často promrháme

Zkušenosti z okolních států ukazují, že celou jednu třetinu z rozpočtu stavebního projektu promrháme díky špatné organizaci stavebního procesu. To je přece pádný důvod ke změně! Je třeba proces vývoje, přípravy a projekce posunout od výkresů nejen k 3D modelům, ale především k inteligentně řízenému procesu výstavby, který svou podstatou nutí jednotlivé členy projekčního týmu lépe spolupracovat. BIM je proces, který se mimo jiné snaží odstranit chaos či špatnou organizaci spolupráce nebo sdílení informací. „Odstraňuje typická místa kolizí a chyb, které vznikají při zapojení více profesí, které se na budově podílí a jejichž práce se doplňuje či dokonce kříží. Tento inteligentní model s informacemi je tak silným nástrojem pro všechna řemesla a důrazně snižuje rizika chyb na rozhraních, které během realizace vždy vznikají,“ doplňuje Štefanovič.

 

Integrita srozumitelných dat

Každý projektant a architekt zná situace vývoje a přípravy projektu, kdy při jednání s investorem či majitelem budoucí budovy ještě před schválením vznikají k návrhu budovy požadavky na změny. Výzkumy ze zahraničí jasně prokazují, jak způsob zpracování projektové dokumentace neuvěřitelně ovlivňuje forma předložení projektové dokumentace. 16% požadavků vzniká při standardní 2D projekci, 10% požadavků při 3D projekci, ovšem pouhá 3% požadavků na změny jsou uplatňována ve variantě BIM modelu. První realizované projekty v zahraničí v tomto předvídatelném systému ukazují, že přináší do rozpočtu stavebního projektu úsporu 20 % nákladů díky efektivní organizaci vývoje a realizace stavebního procesu.

 

Z pohledu investora – vlastníka stavebního projektu

Na první místo staví investoři či developeři jasné pochopení podkladů a návrhů budovy, na druhém místě je to rozhodně lepší kvalita budovy, díky simulacím, optimalizacím a analýzám, které proces BIM při vývoji projektu dříve než se začne stavět jasně zobrazuje a ukazuje, jak se bude budova při užívání chovat. Na třetím místě stojí eliminace chyb ze strany projektantů, realizačních firem, řemeslníků a ostatních profesí, kteří při přípravě a výstavbě díla spolupracují a velmi ovlivňují výslednou kvalitu projektu. Proces tvorby dokumentace na bázi modelu BIM nutí jednotlivé členy týmu na začátku nastavit jasná pravidla spolupráce a dodržovat je po celý průběh projektu. Výsledkem jejich práce je totiž ucelený produkt, a ne mnoho samostatných dílčích projektů. „Mezi další pro, které nelze opomenout je zvýšení transparentnosti při výběrovém řízení díky detailním informacím jednotlivých prvků nebo částí a přesným výkazům výměr“, doplňuje Erik Štefanovič. „Jako příjemný bonus bych také uvedl možnost prezentovat projekt investorům ve 3D, která je pro mnohé daleko srozumitelnější než standardní výkresová dokumentace“.

„Smutná realita zní 37 % odpadu materiálu díky chybovosti. To je hodně, ať už stavíte rodinný dům, nákupní centrum nebo výrobní halu“.

 

Relevantní data pro správu a provoz nemovitosti

Proces vývoje a přípravy projektu v principu BIM zkrátka jasně přináší hmotné finanční i časové úspory, a především novou kvalitu, díky svému předvídatelnému chování a ukázce, jak se bude nasimulovaná budova chovat. Pokud investor pokračuje ve zpracovávání dat ve formátu BIM také ve fázi realizace a po dokončení, získává silný nástroj pro plánovaný provoz nemovitosti. „Kvalitní dokumentace skutečného stavu je nejen důležitý podklad pro bezproblémový provoz, ale také zvyšuje cenu nemovitosti při prodeji“, uzavírá Štefanovič.

Ukázku zrealizovaných BIM projektů si můžete prohlédnout ZDE.
Zajímavý rozhovor na téma BIM v praxi si můžete poslechnout zde:  BIM a digitalizace – zkušenosti z praxe DELTA Česká republika