Jak by mělo probíhat osazení nových oken při výměně

 

Jedním z nejdůležitějších faktorů správně provedené montáže oken je jejich osazení a zajištění správné polohy. U rekonstrukcí a výměny oken za staré čeká totiž velké množství úskalí, které by mohly při nesprávném rozvržení a provedení znehodnotit i kvalitu samotného okna a jeho funkcí. Důležitá je především dokonalá připravenost otvoru, správné utěsnění spáry, kotvení, napojení na návazné konstrukce a zapravení detailu v interiéru a exteriéru. Jak by měly správně postupovat firmy při samotném procesu osazení oken, si probereme v tomto článku.

 

020097Důležité je správně rozložit hmotnost

Při osazení plastových oken do otvorů je nutné zajistit rovnoměrný přenos sil. Díky tomu by mělo být zamezeno postupným deformacím oken, které by ohrožovaly jejich stabilitu. Osazení musí zajistit přenesení hmotnosti oken do nosné části navazující konstrukce pomocí nosných podložek. Podložky musí být umístěny na únosný povrch v parapetní části otvoru. Ideálním materiálem pro tyto podložky je plast nebo dubové dřevo. Takové podložky jsou nenasákavé, chemicky neutrální a hlavně odolné proti deformaci.

 

Do svislých spár přijdou vymezovací podložky

Bez ochrany by neměly zůstávat ani svislé spáry. V tomto případě se využívají vymezovací podložky. Ty brání deformaci a posunutí okna při jeho otevírání a zavírání. Materiál pak zůstává stejný, jako v případě nosných podložek. Oba druhy podložek musí umožňovat správnou dilataci rámu.

 

006636o1U nízkoenergetických domů se řeší i usazení do roviny s tepelnou izolací

Okna mohou být také usazována v rovině se zateplením. Toto řešení se velmi často využívá zejména v případě nízkoenergetických a pasivních staveb. Díky tomu je minimalizováno jejich promrzání a vznik tepelných mostů. Při umístění oken a balkónových dveří nad neúnosnými vrstvami navazující konstrukce se nosné podložky nahrazují nastavitelnými nosnými konzolami, upevněnými do únosné části konstrukce, kompozitními profily, dřevěnými hranoly a dalšími nosnými prvky.

 

Umístění oken do otvorů

Až budou otvory na samotný proces montáže připraveny, může se přistoupit k samotnému procesu usazení výplní. Připojovací spáry na obou stranách by měla být stejně velká. Pokud je takto usazen, zajistí se v pozici pomocí klínů, které se při kompletaci spáry následně odstraní. Výška osazení otvorové výplně nad parapetním zdivem musí umožnit následné provedení dostatečné tloušťky izolace pod vnějším parapetem.

 

Detailní informace o montáži oken najdete na stránkách www.bohemiaplast.cz.