Jak na plánování odpadu v novostavbě

Výstavba domu vždy podléhá hned několika důležitým aspektům, mezi které bezesporu patří plány rozvodů elektřiny a odpadu. Jedná se o záležitosti, které je nutné dobře promyslet a následně se tohoto návrhu striktně držet. V pozdější fázi je pak těžké rozvody měnit a zasahovat do původního konceptu. Právě z těchto důvodů buďte při návrhu elektro odpadní sítě důslední.

 

Rozvržení vypínačů a zásuvek

Při rozmístění zásuvek a vypínačů se musíme držet určitých pravidel, které v jednotlivých místnostech platí. Například v koupelně hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem, proto jsou zdejší prostory rozděleny do zón, které nám určují, kam můžeme zásuvky a vypínače instalovat. Zásuvky se nesmí dávat do blízkosti vany a sprchového koutu. Jejich výška je normována hodnotou 1 200 mm.

V kuchyni je zapotřebí mnohem větší počet zásuvek pro ukojení potřeb všech spotřebičů. I zde platí pravidla, která je nutné dodržovat. V blízkosti dřezu a varné desky nesmí být žádná zásuvka do vzdálenosti 60 cm. Od podlahy se pak instalují zásuvky i vypínače do stejné výšky 1 200 až 1250 mm. Vyvarujte se instalaci zásuvek za nábytek, což je velmi častý jev v českých domácnostech stejně tak, jako přetěžování zásuvkového obvodu.

 

Jak rozvrhnout vodu a odpady v koupelně a kuchyni

Při výstavbě domu již dopředu počítáme s umístěním záchodu, vany, dřezu v kuchyni popřípadě se sprchovým koutem a dle toho následně konzultujeme plány a jeho reálnost s odborníky. Při hledání vhodné cesty nesmíme však zapomenout na další důležité spotřebiče, které mají v mnoha domácnostech své pevné místo. Počítejte s tím, že vanu, sprchový kout či WC je vhodné umístit co nejblíže ke kanalizaci.

* Pračka – každá kvalitní instalatérská firma vám potvrdí, že pračka je z důvodu pohodlnosti a dobrému přístupu k vodě nejčastěji instalována v koupelně, kde hned vedle ní zaujímá pozici koš na prádlo. Není však výjimkou, že se z důvodu úspory místa setkáváme s řešením, kdy je pračka zabudována do linky. Jedná se o nouzové řešení majitelů menších koupelen.

* Záchod – umístění toalety je citlivou otázkou a stále panuje rozkol mezi rozhodnutím, zda toaletu oddělit od koupelny. Pokud vás v domácnosti žije více, určitě se pokuste do plánu zahrnout oddělené wc. V každém větším rodinném domě by se měla zvážit výstavba druhého pohotovostního wc i s umývátkem v blízkosti vchodu.

* Vana nebo sprchový kout – jen málo kdo si dokáže představit situaci, že by se měl vzdát vany. Sprchový kout však šetří místo, pro lepší komfort lze zabudovat vyšší sprchovou vaničku nebo zvolit jako kompromis vanu se zástěnou.

 

Voda a kanalizace

Každému vypracování projektu vody a kanalizace předchází znalost výškopisného a polohopisného zaměření pozemku a výsledky hydrogeologického průzkumu při výstavbě sklepních prostor. Nesmí chybět radonový průzkum a aktuální přístup napojení na inženýrské sítě.

* Rozvody vody – jsou řešené skrze pitnou vodu do kohoutků, vodu na mytí a praní do koupelny a samozřejmě i do kotle a do topení.

* Odpady a kanalizace – do této soustavy svádíme veškerou použitou vodu z umyvadel, vany kondenzačního kotle, pračky, WC, dřezu. V případě, že není k dispozici kanalizační síť, řešíme to formou odpadní jímky. Některé obce dokonce udělují povinnost se napojit na kanalizaci, což pak kontroluje stavební nebo vodoprávní úřad.

Při tvorbě plánu vám může pomoci 3D plánovač – užitečný online nástroj při návrhu interiéru.