Jak na výstavbu zahradního jezírka

Chcete mít na zahradě jezírko s čistou vodou bez chemie, chcete vaši zahradu oživit a vytvořit v ní klidné a harmonické místo k odpočinku? Přírodní bazén neboli koupací jezírko je nádherný vodní prvek, který kromě ekologické prospěšnosti poskytne rodině mnohem lepší služby než běžný bazén. Vodní jezírko je místem k relaxaci, kde se můžete těšit pozorováním vážek, motýlů a ptáků, kvetoucích vodních rostlin a osvěžit se v něm v parném létě.

 

Tvar a velikost jezírka

Ještě před samotnou stavbou je třeba určit si tvar, velikost a umístění jezírka. Vycházíme z toho, jaký tvar a plochu zaujímá vaše zahrada. Tvar budoucího jezírka si můžete vykolíkovat a označit provázkem, čímž budete mír reálnější představu, jak bude vypadat. Pro následné výkopové práce si můžete označit tvar jezírka sprejem.

V tomto momentě by bylo také dobré již plánovat hloubku vody v jezírku a jednotlivých zón.

 

S folií nebo ne?

V místech, kde nehrozí např. podmáčení základu vlastního domu, nebo domu sousedů a kde vláhu využijí rostliny, je možné vytvořit zahradní jezírko i bez folie, čistě přírodní. Snadno se buduje tam, kde je vysoká hladina spodní vody a jezírko se samo naplní. Případně je možné obložit ho jílem.

Pokud budete budovat jezírko s folií, používá se speciální rybníčková o tloušťce 1 a 1,2 cm. Folií je více druhů. Oblíbená je polyolefínové, nebo folie z PVC.

 

Pravidla a konstrukce přírodního jezírka

Pro koupací jezírka jsou ověřeny určité parametry, aby vše fungovalo tak, jak má. V bazénu vytváříme dvě základní části, hlubokou kapací zónu a mělkou čistící zónu. Ta koupací by měla mít hloubku min. 2 metry, nebo ještě lépe 2,5 metrů. Je to proto, že v hluboké vodě se lépe udrží přírodní rovnováha a teplota vody. Mělčí část by měla být hluboká cca 40 cm, aby voda mohla proudit a čistit se. Tato část končí ponořeným okrajem, který ji dělí od koupací části. Další možnou zónou je tzv. bažina s hloubkou do 10 cm. Spád mezi jednotlivými zónami by neměl být větší než 30 °.

 

Výkop jezírka

  • Po vyznačení tvaru jezírka následuje skrývka ornice. Vykopanou zeminu je možné použít na modelaci terénu nebo odvézt.
  • Poté se provede výkop jámy. I tato zemina je využita k tvorbě terénních valů, které mohou sloužit například jako pohledová bariéra. Jezírko tvoří jednotlivé stupně, které jsou zakončeny lemem pro založení biotopu.
  • Výkop je nutné dobře zkontrolovat, odstranit veškeré kořeny a kameny, které by mohly poškodit folii. Jámu je také nutné ručně uhladit a vyrovnat případné nerovnosti, odstranit ostré předměty, jako například kameny, protože každá taková nerovnost by byla později patrná na folii a mohlo by hrozit i její poškození.
  • Jámu je dobré vysypat vrstvou písku, u foliových jezírek písek jako podklad také zabrání případným kamenům, aby neprotrhli folii.

Nejefektivnějším a nejrychlejším způsobem jak provést zemní práce je použití techniky. Kromě úspory času, může mít nekvalitně provedený výkop za následek problémy v dalších fázích stavby.

V Brně a okolí můžete využít profesionálních služeb firmy LUKAS – zemní práce s.r.o., která mimo jiné provádí i rekultivace zahrad Brno. A mohou vám tak pomoci při dalších pracích při rekultivaci zahrady. Zajistí odborné provedení zemních prací, úpravu terénu i případný odvoz zeminy, kterou nevyužijete.