Rozhovor o světlovodech

Jak dlouhá je vlastně historie světlovodů?
Kořeny vzniku prvního světlovodu sahají až do roku 1980, kdy australský vynálezce a vizionář Steve Sutton vytvořil inovativní koncept umožňující převádět přírodní denní světlo z exteriéru do interiéru budov. Úkolem bylo zkonstruovat tubusový systém vycházející ze základních fyzikálních vlastnosí optiky, který by efektivně převedl maximální množství denního světla i na velké vzdálenosti s minimálními ztrátami. Sestrojil tak první prototyp světlovodu, který přijímá a převádí denní světlo a rozptyluje ho v interiéru.
  

Na jakém principu světlovody fungují, z čeho se vyrábějí?
světlovodSvětlovody fungují na fyzikálním principu kdy dopadající přímé i nepřímé denní světlo je opticky usměrňováno nástřešní kopulí do světlovodu a dále pomocí vnitřní odrazivé vrstvy odráženo na stropní difuser kde se rozpýlí do interiéru místnosti . Světlovody se diametrálně liší technicky i výkonově . Tubusy dělíme na pevné ( tenkostěnný válcovaný hliník s odrazivou vrstvou ) a měkké ( odrazivá plocha a torso tubusu jsou vlnité ) . Světlovody s pevným torsem jsou obecně výkonnější , avšak i mezi nimi jsou stále obrovské výkonové rozdíly určené především vnitřní odrazivou vrstou . Metalické odrazivé materiály nedosahují takové povrchové odrazivosti jako dnešní polymerické odrazivé plochy . Tyto odrazivé povrchy jsou nejzásadnějším rozdílem a faktorem ovlivňující výslednou výkonnost různých značek světlovodů .

Jaký je hlavní přínos instalace světlovodů v domě?
Hlavním přínosem světlovodu je variabilita možných technických řešení jak světlo přivézt do centrálních místností objektu kde nelze osadit klasické okno . Nesrovnatelně menším stavebním otvorem dokážeme dovést více světla než mnohem větším střešním oknem . Jako hlavní pozitivum je ekonomická úspora a také pohodlí pro obyvatele při osvícení přírodním světlem. Jako významné lze považovat i to, že zdroj světla je umístěn na stropě a tudíž neoslňuje.

Světlovody kondenzují ?
Tato problematika je úzce spjata s kvalitou technologického základu světlovodů a důsledností provedení instalace . U technicky propracovaných produktů jsou technici schopni izolací veškerých horizontálních a vertikálních spojů zajistit to , aby do světlovodu v žádných místech nevnikala vzduchová mikrocirkulace a tím byla splněna podmínka vzduchově uzavřeného sloupce . V uzavřeném tubusu odstraněním vzduchové cirkulace a zamezení styku interiérové a exteriérové teploty vznikne takovýto vzduchový sloupec , kdy teplota vzduchu v tubusu začne kopírovat teplotu míst kudy je světlovod veden . Jinak řečeno v uzavřeném vzduchovém sloupci se rozdíl teplot mezi interiérem a exteriérem v dané délce vyrovná .

světlovod

Kde nachází světlovody největší uplatnění?
V minulosti bylo více odběratelů do rezidenčních objektů nebo pasivních domů , nicméně se zvyšující se cenou paliva a energií spotřebovávané na osvětlení je světlovod stále více užívaný k osvětlení skladových velkoplošných provozů . Snížení energetické náročnosti na minimum , komfortní denní osvětlení , pozitivní dopad na lidské zdraví a produktivitu práce . To vše láká uživatele rezidenčních i skladových prostor aby racionalizovali své provozní náklady a šli tak vstříc budoucnosti i svému obchodu .

světlovod

Závěrem , když se někdo rozhodne si takovýto světlovod pořídit co byste jako odborník doporučil ?
Jednoznačně je důležité porovnat veškeré komponenty světlovodu zda jsou vhodné pro váš dům či byt a splní podmínky pro bezchybnou instalaci. Sledovat druh odrazivého materiálu a v neposlední řadě sledovat poměr kvalita / výkon / cena .

www.solatube.cz