Kam s novým bazénem

bazPokud vybíráme to pravé místo pro náš bazén na zahradě měli bychom brát ohled na orientaci světových stran. Důležité je také oslunění, musíme dát pozor aby nám místo, kde bude bazén, nevrhalo stín. Co nejslunnější lokalita nám umožní použití solární folie pro ohřev vody až o 4 stupně Celsia. Problém ale může být vysoký strom či štít domu. Ohledně stromů platí, že stanoviště bazénu by mělo být chráněno před padajícím listím, které ve vodě hnije, a proto raději vybíráme místo pokud možnou stranou od listnatých stromů.  Bazén by nám také neměl přetínat komunikační trasu od domu, měl by být napojen na terasu domu, kde bychom měli mít v ideálním případě i odpočinkovou plochu. Z hlediska územního plánováním musíme mít vymyšleno umístění filtračního systému a napojení zdroje vytápění bazénové vody.

Odborníci doporučují zvolit pro umístění technologického zázemí bazénu dům nebo alespoň zahradní domek. V případě, že jde o svažitý pozemek, lze strojovnu vybudovat ve svahu pod bazénem. V případě, že jsme nuceni z jakéhokoli důvodu bazén jen částečně zapustit do terénu je výhodné kolem něj vytvořit co nejširší prostor v stejné rovině jako je horní hrana bazénu a výškový rozdíl mezi okolím a bazénem zjemnit třeba umělým svahem. V tomto případě nás ale nemine konzultace se statikem, který navrhne vhodná opatření, například vybudování dodatečné opěrné zdi, aby nám bazén po svahu neujížděl.

Začínáme s výkopem
Velmi důležité je zaměření bazénu vůči stávajícím objektům, zejména s rovnoběžnými stranami obytného domu. Také výškové zaměření bazénu a určení horní úrovně dlažby kolem něj s ohledem na možnost odvodnění jeho okolí, je pro budoucnost našeho osvěžovadla klíčové. Zemní práce provádíme zpravidla strojně s ručním dokopáním do předepsaných profilů. Po celém obvodu bazénu bychom měli výkop rozšířit minimálně o 60 cm. Jde o montážní prostor. V místě budoucího bazénu by neměla být navážka, ale rostlý terén. Je estetické umístit bazén do stejné roviny jako je okolní dlažba a nevytvářet na zahradě sarkofágy.

Není typ jako typ
Stavba bazénu také závisí na zvoleném typu. Betonové bazény a bazény se skeletem tvořeným  ztraceným bedněním jsou velmi vznešené a esteticky dokonalé, konstrukce umožňuje variabilním způsobem řešit vstup do bazénu. Vlastní skelet lze vytvořit jak betonováním do předem připraveného bednění tak i s výhodou lze využít ztraceného bednění z betonových prefabrikátů či polystyrénových tvarovek, které jsou současně tepelnou izolací bazénu. Vnitřní povrch může být upraven několika způsoby. Například je to  keramický obklad, přičemž izolaci proti bazénové vodě v tomto případě zajišťuje speciální hydroizolační stěrka odolná stálému tlakovému zatížení, která se nanáší přímo na betonový povrch . Další možností povrchu je  mozaika,  která má izolace proti bazénové vodě je provedenu obdobným způsobem jako u keramického obkladu. Moderním technologie nabízí i řešení vnitřního povrchu bazénu pomocí fólie svařované na místě nebo vysokofrekvenčně svařené ve výrobním závodě a zavěšené do skeletu bazénu. Tato fólie plní zároveň funkci izolace proti bazénové vodě. Mezi betonem a fólií je vložena geotextilie nalepená na betonový povrch

Text: Jiří Kovář