Pravidla při rosení plastových oken

Rosení skel znamená, že se sráží voda na sklech oken a dveří. Jedná se o poměrně častý jev, i v případě, že jste se řídili správně podle pokynů uživatele. Reklamace tohoto typu jsou velmi časté u všech výrobců oken, mezi kterými je i naše společnost. Nespokojenost zákazníků s tímto problémem samozřejmě respektujeme. Ovšem rosení skel bývá pouze velmi málo příčinou výrobce. Pokud jsou plastová okna vyrobena pečlivě, ze správných materiálů, bývá problém v konkrétní místnosti, bytě, domu či v samotném majiteli a jeho způsobu zacházení. Proto dříve než budete svá okna nebo dveře kvůli tomuto jevu reklamovat, prostudujte si (nejen) tyto vysvětlující informace a nejprve pečlivě zkontrolujte, zda i v tomto případě nevzniká rosení na základně nějakého nedostatku z Vaší strany.

Veškeré zakázky naší společnosti od 1. března roku 2006 zahrnují produkty zasklené izolačními dvojskly. Tato plastová okna jsou vybavena nerezovým distančním rámečkem. Rámeček snižuje rosení a brání namrzání obvodu skla. Všechna okna naší společnosti jsou důkladně zkoušena a testována. Státní zkušebna vydala certifikáty a následně vystavila i Prohlášení o shodě na všechny naše výrobky. Splňují rovněž požadavky ČSN 730540 na tepelnou ochranu budov a jejich částí.

důmO chybu výrobce oken se jedná pouze v jediném případě. Pokud dochází k rosení v meziprostoru izolačních skel, jedná se o netěsnost, kdy do zmíněného meziprostoru izolačních skel vniká nežádoucí vlhkost a následně na stěnách skel kondenzuje. V takovém případě je nutné sklo okamžitě vyměnit. Tuto službu vám musí každý výrobce umožnit bezplatně. Občas ovšem může podobnou netěsnost může způsobit i poškození, které není na vině výrobce ani dodavatele.

Rosení skel zvenčí se stává v případě, pokud je vlhkost venkovního ovzduší vysoká a jeho teplota je zároveň vyšší než teplota skla, dochází k poměrně obvyklému jevu. Opět se jedná pouze o kondenzaci vlhkosti, tentokrát však vlhkosti venkovní a na venkovním skle. K tomuto jevu dochází v případě kvalitních izolačních skel, která mají minimální tepelnou propustnost a venkovní sklo tak není ohříváno únikem tepla zevnitř místnosti. Tento jev ovlivňuje cirkulace vzduchu, ohřívání a osušování skel vnějšími vlivy. Tomuto rosení nemůže výrobce zabránit.

Při rosení skel uvnitř místnosti je pochopitelně na vině opět kondenzace vodních par na stěnách skel. Voda ze stěn následně stéká přinejmenším na vnitřní parapet a důsledkem toho bývá v lepším případě vlhnutí stěn v okolí okna, v tom horším nepříjemné plísně nebo ještě nepříjemnější opadávání malby a omítky. Tyto jevy se nejčastěji projevují za chladného počasí. Plastová okna nebo dveře se zvenku ochlazují a zevnitř na ně působí rozdílné vlivy z různých místností. Tento jev většinou postihuje místnosti jako je mimo jiné WC, koupelna, sklep, kuchyně nebo například podkroví, tedy místnosti s vyšší vlhkostí či nedostatečně vytápěné nebo větrané. Zmíněná vyšší vlhkost je v interiéru způsobována a podporována všelijakou lidskou činností, de facto i jejich pouhou přítomností, tedy i samotným počtem členů domácnosti, ale také vařením, žehlením, zaléváním květin, vlhkostí jako takovou, která bývá například v novostavbách, a mnohými dalšími faktory.

Jaké jsou další faktory rosení oken?

  • Nedostatečné větrání. Vlhkost v místnosti není redukována vyvětráním
  • Nedostatečné vytápění. Studený vzduch v místnosti neabsorbuje vlhkost, neohřívá a neosušuje skla
  • Nevhodné umístění ohniska tepla. Staženými žaluziemi, vnitřním parapetem nebo dlouhými záclonami či závěsy, přečnívajícími přes topidlo, rovněž z výše uvedených důvodů (vzduch zkrátka z různých důvodů nemá šanci ohřát a osušit skla)

Rosení skel uvnitř místnosti lze však narozdíl od rosení v jejich meziprostoru značně ovlivňovat a omezovat, ačkoliv kondenzace vlhkosti jako taková i nadále zůstává fyzikálním jevem a proto je nemožné ji odstranit úplně. A jak tedy toto rosení i jeho důsledky ovlivňovat? O tom se dozvíte v příštím díle, který bude věnován přímo této problematice.

www.bohemiaplast.cz