Přiveďte světlo do tmavých míst snadno a efektivně

Světlovody jsou dobrým prostředkem k tomu, jak elegantně, úsporně a prakticky zavést denní světlo i do tmavých místností, kde nemohou být okna. Jak fungují a kde je možné je pořídit?

 

 

 
  

Způsob vedení světla
Fungování přenosu světelných paprsků prostřednictví světlovodu z exteriéru do interiéru je opřeno o fyzikální a optické zákony, o principy dopadu, odrazu i lomu světla. Světlovod má totiž tři základní a nezbytné části. Představme si je: 1. světlo shora, které je o mnoho intenzivnější než to boční, vstupuje do tubusu přes zasklený otvor ve střeše. Ten má nejčastěji podobu kopule ale může být i plošný. Druhou částí je vnitřní povrch tubusu, kterým se světlo dále vede. Ten je opatřen vysoce reflexní vrstvou. Světelné paprsky se dále odráží do stropního difuzéru (rozptylovače) osazeného ve stropě (v sádrokartonovém podhledu).

Difuzér potom světlo v místnosti rovnoměrně rozptýlí tak, aby nedocházelo k oslňování osob, ale ani ke zkreslení barev.

www.lightway.cz

Proč využít světlovod?
Pozitivní odpovědí je hned několik.

 1. světlovod efektivně osvítí místnost s nedostatkem denního světla
2. dokáže zatraktivnit místnosti a znásobí jejich využitelnost
3. díky využití přirozeného světla uspoříte elektrickou energii
4. snižuje pocit stísněnosti v uzavřených prostorách
5. snadno a rychle se montují a nevyžadují stavební povolení
6. světlovody se hodí i do prostor se zvýšenou tvorbou vlhkosti a par jako jsou koupelny, kuchyně, kryté bazény
7. mají dlouhou životnost
8. můžete si regulovat osvit ručním nebo elektrickým stmívačem.

Světlovodním osvětlením se zabývá například společnost Lightway. Více o její nabídce najdete na

www.lightway.cz.